Tag: volt vitmen

Anatomija Fenomena

Grad u stalnim promenama [Tema: Grad]

Po – Veoma je čudno kada čovek pronađe svoju viziju o svetuu tako nepokretnim stvarima, budući da u životu sve klizi i teče. Hofmanstal Tokom devetnaestog veka grad-reč sve češće se predstavljao u književnosti više kao nestabilan odraz pojedinačne svesti nego predmet fiksiran u prostoru. Ova promena je deo sveobuhvatnijeg […]

Anatomija Fenomena

Volt Vitmen – Pesnici budući [Tema: Antologija svjetske poezije]

Pesnici budući! Govornici, pevači, muzičari budući! Nije današnjici dano da me pravda i odgovori čemu sam kadar, Nego vama, novom jednom rodu, domaćem, atletskom, kontinentalnom, većem od ranije znanog; Dižite se! Jer vi me morate opravdati. Ja lično samo pišem reč-dve nagoveštaja za budućnost, Ja samo napredujem za trenutak, da […]