Tag: Žan Bodrijar

Anatomija Fenomena

Zavera umetnosti [Tema: Bodrijar]

Žan Bodrijar, Zavera umetnosti Žan Bodrijara smatraju jednim od vodećih savremenih mislilaca bez obzira na brojne zamerke koje mu izvesni filozofi i kritičari  pripisuju.  Originalnošću njegova briljantna zbirka eseja Simulakrumi i simulacija umnogome nadmašuje slične koje su imale za temu  fenomene masovne kulture. Njegova razmišljanja zadiru u temelje ovovremenih događanja, izmenu sistema vrednosti sa kojim […]