Tag: Žanjice

Anatomija Fenomena

Vreme starih pesnika [Tema: Jadran]

Vreme starih pesnika Herceg Novi 1972 – 2008 Sećam se mora kojeg nema. Žanjice. Uvala. Maslinjak iza šljunkovite plaže. I zrika zrikavaca, i žamor talasića na šljunku odmah se pretaču u staru tišinu. Usamljena kuća od kamena, kafana za namernike. Po maslinjaku rasuti grubo tesani stolovi od drveta, uz svaki […]