Tag: žil delez

Notes

Žil Delez

Žil Delez (Gilles Deleuze, 1925–1995) je francuski filozof. Pisao je o filozofima koje je smatrao drugačijim od dominantnih filozofa–autora. Pisao je o filozofiji Hjuma (David Hume, 1711–1776) u delu Empirizam i subjektivnost (1953), o Ničeovom (Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844–1900) delu u Niče i filozofija (1962), o Bergsonu (Henri Bergson, 1859–1941) […]

Notes

Gilles Deleuze – Imanencija: Život

Prvo poglavlje iz knjige „Čista imanencija: eseji (o) životu“ Preveo s engleskog: Patrik Weiss Englesko izdanje s kojeg je prevođeno: Gilles Deleuze, Pure Immanence: Essays on A Life; with an introduction by John Rajchman, Translated by Anne Boyman, ZONE BOOKS, NEW YORK, 2001. Francuska originalna izdanja: „L’Immanence: Une Vie“ originalno […]

Notes

Gilles Deleuze: Čista imanencija: eseji o životu – Predgovor Johna Rajchmana

Preveo s engleskog: Patrik Weiss Englesko izdanje s kojeg je prevođeno: Gilles Deleuze, Pure Immanence: Essays on A Life; with an introduction by John Rajchman, Translated by Anne Boyman, ZONE BOOKS, NEW YORK, 2001. Francuska originalna izdanja: „L’Immanence: Une Vie“ originalno objavljen u Philosophie 47, 1995., Editions de Minuit. „Nietzsche“ […]

Notes

Žil Delez: Šta je čin stvaranja?

Šta se događa kad kažete: vidi, imam ideju? Jer, s jedne strane, svako zna da imati ideju jeste retko, dešava se retko, treba to slaviti, ne tako često. A opet, s druge strane, imati ideju nije nešto uopšteno. Niko uopšteno nema ideju. Ideja — poput onoga ko ima ideju — već je poverena određenom […]

Anatomija Fenomena

Nihilizam ili trijumf robova [Tema: Niče]

  Ničeova filozofija (2) Piše: Žil Delez Ali, istorija nam pokazuje čudnu pojavu: reaktivne snage trijumfuju, negacija preovlađuje u volji za moć! Nije reč samo o ljudskoj istoriji, već o istoriji života, istoriji Zemlje barem onako kako je nastanjuje čovek. Svuda vidimo trijumf nekog „ne“ nad onim „da“ , reakcije […]

Anatomija Fenomena

Jedinstvo mišljenja i života [Tema: Niče]

  Ničeova filozofija (1) Piše: Žil Delez Niče je u filozofiju uključio dva izražajna sredstva, aforizam i poemu. Sami ti oblici pretpostavljaju novu zamisao filozofije, novu sliku mislioca i mišljenja. Ideal saznanja, otkriće istine, Niče zamenjuje tumačenjem i vrednovanjem. Prvo cilja na „smisao” neke pojave, uvek parcijalan i fragmentaran; drugo […]