Archive for November, 2013

Vrijeme za smrt [Tema: Zen]

Vrijeme za smrt [Tema: Zen]

| November 26, 2013 | 0 Comments

Ikju, učitelj zena, bješe vrlo pametan još kao dječak. Njegov učitelj je imao jednu skupocjenu šoljicu za čaj, koja bješe rijedak antikvitet. Dogodi se da Ikju slučajno razbije ovu šoljicu i silno se zbuni.Čuvši korake svog učitelja, on sakri komade šoljice iza svojih leđa. Kada se učitelj pojavi, Ikju ga upita: –          Zašto ljudi moraju […]

Continue Reading

Stidite se!

Stidite se!

| November 25, 2013 | 0 Comments

Piše: Radmila Lazić Otkud toliko nesamokritičnosti, manjka zapitanosti nad sobom, nad onim što činimo i ne činimo? Skoro sam slušajući intervju sa slikarem Peđom Neškovićem obnovila sopstveno (o)sećanje na jednu zaboravljenu ljudsku osobinu – stid. Na pitanje novinara kako se slikar osećao kad je svoje slike pokazao čuvenom Dejvidu Hokniju, slikar je jednostavno rekao: osećao sam […]

Continue Reading

Iz dnevnika Milana Milišića [Tema: Kiš]

Iz dnevnika Milana Milišića [Tema: Kiš]

| November 24, 2013 | 0 Comments

5.05.1985 Uvečer stigao iz Kalea (Calais) u Paris autobusom. Kišica pada. Paris nedjeljno odsutan od sebe. Danilov lift se uvečer umori i teško se pokreće.Ujutro, i tokom dana ponovo je žovijalan. U ponedjeljak smo sjedali u Danilovoj Rotondi na bulevaru Montparnasse; popili Pergoli od jorgovana i “Sarah Bernardt” za koji Danilo kaže da je “blatnjav”. […]

Continue Reading

Balada o predvečerju [Tema: Raičković]

Balada o predvečerju [Tema: Raičković]

| November 24, 2013 | 0 Comments

Pošli ste izvan grada u predvečerje da umirite oči I ostali ste sasvim sami. Niste ni znali kako tišina voli nepoznate da rani iz nevidljive puške I dugo ste uzalud naprezali oči Da protumačite arhitekturu ptica koje su letele. Predugo ste uzalud bili svijeni prema zemlji Kao polomljen luk: Hteli ste naivno da uhvatite baš […]

Continue Reading

Ka­ko En­gle­zi­ma nas ob­ja­sni­ti [Tema: Pekić]

Ka­ko En­gle­zi­ma nas ob­ja­sni­ti [Tema: Pekić]

| November 23, 2013 | 0 Comments

Pisao: Borislav Pekić Du­žnost mi je da vam ob­ja­snim En­gle­ze. Dr­žao sam da je za­da­tak ne­mo­guć i da ga s od­go­va­ra­ju­ćim ne­u­spe­hom srazmerno us­peš­no oba­vljam. Pro­me­nio sam miš­lje­nje ot­ka­ko sam En­gle­zi­ma nas po­ku­šao da ob­ja­snim. Tek on­da sam shva­tio ne­pri­li­ke en­gle­skog ko­men­ta­to­ra Ra­dio Be­o­gra­da. Naj­ve­ća pred­nost ra­di­ja je u to­me što vas ni­ko niš­ta ne […]

Continue Reading

Mi smo ih birali, jer su naši

Mi smo ih birali, jer su naši

| November 22, 2013 | 0 Comments

U prestonici, jakako! Kao i uvijek, jamačno! Bira se onaj koji ti valja, a ne onaj koji ti nije s ruke. To je prirodno za prirodne ljude. Što bi se bilo šta mijenjalo ako je sve potaman. Jednom, gospodar, vavijek gospodar. Sve ostalo je tandara–mandara, smuti, pa prospi, nevaljala rabota… I sad neko da drži […]

Continue Reading

O Dnevniku o Čarnojeviću [Tema: Crnjanski]

O Dnevniku o Čarnojeviću [Tema: Crnjanski]

| November 22, 2013 | 0 Comments

Crnjanski pjeva mutno, ali sugestivno.” Miroslav Krleža “Problem prividne prozirnosti nekih književnih struktura postavlja se i povodom proznih dela Miloša Crnjanskog. “Dnevnik o Čarnojeviću” deluje, takođe, na prvi pogled, kao lako čitljivo i “prozračno” delo. U kompozicionom pogledu to je po mnogo čemu avangardno ostvarenje. Struktura ovog dela, kao i struktura pesama Crnjanskog, spada u […]

Continue Reading

Konkurs za radio drame

Konkurs za radio drame

| November 22, 2013 | 0 Comments

RADIO BEOGRAD DRUGI PROGRAM – REDAKCIJA DRAMSKOG PROGRAMA raspisuje javni anonimni konkurs za radiodramska dela I ZA ORIGINALNU RADIO DRAMU Prva nagrada u iznosu od 80 000 dinara Druga nagrada u iznosu od 60 000 dinara II ZA ORIGINALNU RADIO DRAMU ZA DECU Jedna nagrada u iznosu od 60 000 dinara III ZA RADIONICU ZVUKA […]

Continue Reading

Nije važan Šimunić. Što je s 30.000 ljudi koji su salutirali zajedno s njim?

Nije važan Šimunić. Što je s 30.000 ljudi koji su salutirali zajedno s njim?

| November 21, 2013 | 1 Comment

Deset heroja i jedan glupan Piše: Boris Dežulović Da bi netko negirao politički kontekst nacističkog pozdrava, morao bi biti jako, jako glup Jedan naoko i nauho nevažan detalj lijepo objašnjava cijelu priču: ne, jasno, onaj kad je negdje sredinom drugog poluvremena utakmice Hrvatska – Island cijeli maksimirski stadion krenuo u već tradicionalno ustaško skandiranje – […]

Continue Reading

Priče o Silviji – Kada sam počeo da šetam, Silvija je danima pokušavala da me usmjeri

Priče o Silviji – Kada sam počeo da šetam, Silvija je danima pokušavala da me usmjeri

| November 21, 2013 | 1 Comment

Kada sam počeo da šetam, Silvija je danima pokušavala da me usmjeri Kada sam počeo da šetam, Silvija je danima pokušavala da me usmjeri, da mi odredi pravac, da me, mogu da kažem, porazi. Pokušaji su propali jer je nijesam ni slušao. A Silvija, kao da neće – uveče mi kaže – pa da, sjutra […]

Continue Reading