Konkursi

Konkurs za radio drame

RADIO BEOGRAD DRUGI PROGRAM – REDAKCIJA DRAMSKOG PROGRAMA

raspisuje javni anonimni konkurs za radiodramska dela

I

ZA ORIGINALNU RADIO DRAMU
Prva nagrada u iznosu od 80 000 dinara
Druga nagrada u iznosu od 60 000 dinara
II

ZA ORIGINALNU RADIO DRAMU ZA DECU
Jedna nagrada u iznosu od 60 000 dinara
III

ZA RADIONICU ZVUKA
(ZVUČNI EKSPERIMENT)
Jedna nagrada u iznosu od 30 000 dinara
IV

ZA DOKUMENTARNU RADIO DRAMU
Jedna nagrada u iznosu od 30 000 dinara
V

ZA DRAMSKU MINIJATURU
Jedna nagrada u iznosu od 15 000 dinara
Pravo učešća na konkursu imaju svi državljani Srbije.

Autori su dužni da dela, pisana na srpskom jeziku, dostave u tri otkucana ili odštampana primerka ukupne dužine za radio dramu do 30 stranica (oko 28 redova po stranici, do 50.000 slovnih znakova), za radio dramu za decu do 25 stranica (oko 40.000 slovnih znakova), a za dramsku minijaturu do 5 stranica (oko 8.000 slovnih znakova). Za treću kategoriju potrebno je dostaviti sinopsis projekta koji sadrži okvirne parametre zvučne realizacije (moguće je dostaviti i kompakt disk sa zvučnim materijalom), a za četvrtu kategoriju dostaviti detaljan sinopsis sa opisom teme i okvirnim brojem sagovornika i navesti potencijalne lokacije snimanja dokumentarnog materijala.

Radovi se potpisuju šifrom, a rešenje šifre sa kontakt podacima dostaviti uz tekst dela u posebnoj zatvorenoj koverti.

Dela se dostavljaju na adresu:
Radio Beograd – Dramski program

Hilandarska 2a

11000 Beograd

sa naznakom: KONKURS ZA ORIGINALNU RADIO DRAMU, ili KONKURS ZA ORIGINALNU RADIO DRAMU ZA DECU iliKONKURS ZA RADIONICU ZVUKA, ili KONKURS ZA DOKUMENTARNU RADIO DRAMU, odnosno KONKURS ZA DRAMSKU MINIJATURU.

Rok za predaju rukopisa je 20. februar 2014. godine.

Žiri neće razmatrati emitovana ili izvođena dela, kao ni dela štampana u periodici i drugim publikacijama. Žiri takođe neće uzimati u obzir prozna dela kao ni tekstove pozorišnih drama.

Radio Beograd će za svaku kategoriju imenovati tročlani žiri. Žiriji su obavezni da rezultate saopšte 30 dana nakon zaključenja konkursa u emisijama Radio Beograda i u dnevnoj štampi. Žiri nije u obavezi da dodeli nagrade ukoliko proceni da kvalitet pristiglih radova ne zadovoljava umetničke kriterijume.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.