Konkursi

Konkurs časopisa Avlija najbolju priču i pesmu u regionu za 2013.

Časopis za kulturu, književnost i društvene teme “Avlija” iz Rožaja raspisao je 3. međunarodni konkurs/natječaj za najbolju neobjavljenu priču i pesmu u regionu za 2013. godinu.

Konkurs je otvoren od 1. do 31. decembra 2013. godine.

Autori koji žele da konkurišu treba da pošalju samo jednu priču i(li) jednu pesmu.

Prijavljene priče i pesme mogu biti napisane na bosanskom, srpskom, hrvatskom ili crnogorskom jeziku (ćiliricom ili latinicom, ekavicom ili ijekavicom).

U slučaju da autori pišu na nekom od drugih jezika (romski, albanski, makedonski, slovenački, bugarski, turski itd.), uz original bi trebalo da pošalju i prevod na jedan od navedena četiri jezika.

Priče i pesme treba poslati na e-mail: avlija.rozaje@gmail.com

Sve tri nagrađene priče i pesme, kao i nekoliko izabranih, biće objavljene u devetom broju časopisa “Avlija” krajem januara 2014. godine, kao i na portalima Avlija.me i Konkursiregiona.net.

Tri autora, dobitnika prvog, drugog i trećeg mesta za najbolju neobjavljenu priču i pesmu u regionu za 2013. godinu, biće nagrađeni plaketom, primerkom časopisa “Avlija” sa najboljom poezijom i prozom za 2013. godinu, kao i fotomonografijom Rožaja.

Rezultati konkursa biće objavljeni 15. januara 2014. godine na portalima Avlija.me i Konkursiregiona.net.

USLOVI KONKURSA:
– Slati samo priče i pesme koje nisu ranije objavljene u bilo kakvom štampanom ili elektronskom obliku (internet).
– Svaki autor/ka može poslati jednu priču i(li) jednu pesmu.
– Redakcija časopisa “Avlija” i žiri ne snose odgovornost u slučaju zloupotrebe autorskih prava prijavljenih priča na konkursu od strane učesnika ili trećih osoba.
– Učešćem na konkursu, svi učesnici pristaju na uslove konkursa.
– U istom Word fajlu, zajedno sa pričom i(li) pesmom, treba poslati i kratku biografija autora sa osnovnim podacima: ime i prezime, adresa stanovanja, e-mail adresa i mobilni telefon.

PREPORUKE:
– Tekstove slati u Word formatu – *doc ili *docx.
– Sve priče slati u jednom fajlu, koji treba nasloviti imenom autora (ne naslovima priča).
– Kucati slova č, ć, dž, š, đ i ž.
– Očekivana dužina priče 5-12.000 karaktera (to nije limit).

Za dodatna pojašnjenje u vezi sa konkursom moguće je obratiti se na e-mail:avlija.rozaje@gmail.com.

Redakcija časopisa “Avlija” se opredelila da se radovi ne šalju pod šifrom kako bi olakšala slanje autorima koji se ne služe najbolje e-mailom, a zato što će sekretar redakcije dostaviti članovima žirija pristigle priče i pesme oštampane bez navođenja imena autora.

Priče i pesme se šalju isključivo elektronskom poštom na e-mail:avlija.rozaje@gmail.com, a autori će dobiit potvrdu o prijemu. Ukoliko se desi da potvrda ne stigne u roku od 48 sati od slanja, priče treba poslati ponovo ili kontaktirati organizatore konkursa.

Štampanje devetog broja časopisa “Avlija” i uređivanje portala Avlija.me sufinansirao je Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u Crnoj Gori.

(SEEcult.org)

 

 

 

 

 

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.