Archive for March, 2014

Crnjanski kao književni junak [Tema: Crnjanski]

Crnjanski kao književni junak [Tema: Crnjanski]

| March 28, 2014 | 0 Comments

Piše: Vera Kondev Ima li lepšeg, dugotrajnijeg, vrednijeg načina da se obeleži jubilej Miloša Crnjanskog, 120 godina od rođenja, nego da 30 savremenih pisaca, koje je odabrao majstor uredničkog zanata Milovan Marčetić, napišu priče u kojima je junak “princ srpskih pesnika”? Taj “venac” priča, naslovljen “Putnik sa dalekog neba”, objavila je Laguna u čast Crnjanskog, […]

Continue Reading

Duško Radović

| March 28, 2014 | 0 Comments

Stiže proleće i žao mi je svih onih kojima to nije važno.                                  

Continue Reading

Priče o Silviji – Kada mi je Silvija prebacila

Priče o Silviji – Kada mi je Silvija prebacila

| March 28, 2014 | 0 Comments

Kada mi je Silvija prebacila Kada mi je Silvija prebacila, baš tako prebacila, a ja to ne volim, ne volim kritike mislim niko ih ne voli, da sam uvijek pričao da mi je svejedno gdje sam, da je u osnovi svuda isto, iste kafane, pekare, groblja, rituali, sada i koka kola i televizija, a da […]

Continue Reading

Krivi toranj

Krivi toranj

| March 28, 2014 | 0 Comments

Ni­je la­sno na mo­jim vi­si­na­ma, zna­ju to par­la­men­tar­ni đe­ti­ći iako su mo­je vi­si­ne, da pro­sti­te, po­ma­lo kri­ve. Ni­je, da­kle, la­ko na mo­jim na­kri­vlje­nim vi­si­na­ma, ni­je la­sno na mr­tvoj stra­ži u ovoj vo­lje­noj, no, uisti­nu, mah­ni­toj dr­ža­vi! Ali, ko vo­li, mi­slim, dr­ža­vu, mo­ra bi­ti i na kri­vim vi­si­na­ma, mo­ra je, pod­ra­zu­mi­je­va se, ču­va­ti dan i noć. […]

Continue Reading

Danilo Kiš i Vladan Desnica – Preplet (2) [Tema: Kiš]

Danilo Kiš i Vladan Desnica – Preplet (2) [Tema: Kiš]

| March 27, 2014 | 0 Comments

Piše: Mirko Demić – Uprkos tome što su jednog zvali ”realističnim”, a drugoga ”dokumentarističkim”, iskazivali ste trajan interes za iracionalno, kao neizbežan segment svake umetničke avanture? Kiš: ”Između transcendentne nesaznatljivosti osećanja i takoreći kartezijanske kristalne svesti postoji – najčešće – jedno srednje stanje fantastične (iracionalne) realnosti i realne (racionalne) fantastičnosti. Drugim rečima: postoji naporedo gogoljevska […]

Continue Reading

Kad se odmaknem, šta to vidim?

Kad se odmaknem, šta to vidim?

| March 27, 2014 | 0 Comments

  Čovjek koji ne pravi pauze u radu i nema slobodne dane je kao slikar koji se ne odmiče od platna na kojem  stvara. Kao slikar koji nastavlja da slika i kad se uveliko počne mučiti sa inspiracijom. Iako i takva iskustva mogu biti nekad neophodna i korisna, pogotovo jer nas forsiraju prema višim nivoima […]

Continue Reading

Pisanje se najbolje uči čitanjem dobrih pisaca i življenjem [Tema: Bukovski]

Pisanje se najbolje uči čitanjem dobrih pisaca i življenjem [Tema: Bukovski]

| March 27, 2014 | 1 Comment

Intervju objavljen u Southern California Literary Scene, br. 1, 1970. Razgovarali Vilijam Robson i Džozet Brajson.   U poslednje vrijeme iščitavam dosta pjesama. U nekima baš uživam. To je, ono što ja zovem – ako mogu dobro da se sjetim riječi Dilena Tomasa – vrste igre riječima. Kao “Konji su uzjahali noć”. Riječi mogu da […]

Continue Reading

Kapi – Svi znaju priču iz dubokih vremena

Kapi – Svi znaju priču iz dubokih vremena

| March 27, 2014 | 0 Comments

Svi znaju priču iz dubokih vremena. Kaluđer je dojahao na magarcu do Mrčenih kuća. Prosio je prilog za gradnju svetinje. Mrčeni su se narugali opijeni snagom. Otkinuli su mu krst i izgazili ga u blatu. Vezali su ga naopako i ošinuli magarca. Kažu- umjesto njihovih kuća zjape crne jame. Ostala je samo priča. I Mrčeni […]

Continue Reading

Pekić: Novi Jerusalim (2) [Tema: Pekić]

Pekić: Novi Jerusalim (2) [Tema: Pekić]

| March 26, 2014 | 0 Comments

Odlomci iz priče publikovane u „1999“, (str. 68-73). – Novi Sad, Solaris, 2006, © Borislav Pekić. Novi Jerusalim (II deo) Trenutno, bilo mu je svejedno gde se otok stvarno nalazi jer ga je zatekao tamo gde je on bio samo za njega. Čim se s odabranom kibernetskom pratnjom iskrcao iz heliokola sa zadovoljstvom je konstatovao […]

Continue Reading

Danilo Kiš, zalutali vitez [Tema: Kiš]

Danilo Kiš, zalutali vitez [Tema: Kiš]

| March 26, 2014 | 0 Comments

Piše: Milan Milišić Hommage a Danilo Kiš “Svaki je čovjek dužan da na sebe primi bol i muku svijeta i drugih ljudi, da podijeli njihovu sudbinu”. Nikola Berđajev: DUH I REALNOST “A ti Danijele zatvori ove riječi i zapečati ovu knjigu do pošljednjega vremena: mnogi će pretraživati, i znanje će se umnožiti”. Knjiga proroka Danijela, […]

Continue Reading