Tag: Gavrilo Princip

Barjaktari

Barjaktari

| November 28, 2014 | 0 Comments

Visoko su podigli barjake visoki barjaktari. A šta je na njima sem ništavila oivičenog zlatnim, sem rupe ukrašene svečanim kićankama. Sve je postalo ništa uparađeno u svečanom poretku. Koračaju ponositi visoki barjaktari za gordim najvišim stegonošom koji im je odredio barjak i državu, istoriju i budućnost, podijelio im nova imena i prezimena, častio ih novim […]

Continue Reading

Stanko Cerović: Koliba u istoriji [Tema: Veliki rat]

Stanko Cerović: Koliba u istoriji [Tema: Veliki rat]

| October 4, 2014 | 0 Comments

Piše: Stanko Cerović Za divno čudo, s obzirom na vrijeme i društvo, sa­čuvano je dosta fotografija Gavrila Principa i sredi­ne u kojoj je živio. Kao što se u sunčevom zraku koji je našao pukotinu u daskama i prostrijelio mračnu prostoriju vidi izrezak života – sa zrncima prašine što se otimaju da ostanu što duže u […]

Continue Reading

Hitlerova pohvala Gavrilu Principu

Hitlerova pohvala Gavrilu Principu

| July 16, 2014 | 0 Comments

Piše: Momčilo Đorgović Vladimir Dedijer: Sarajevo 1914 Prosveta, Beograd, 1978. Veče pred euforični Vidovdan dve hiljade četrnaeste u udarnom terminu Radio-televizija Srbije prikazala je film austrijskog režisera Andreasa Prohaske “Das attentat Sarajevo 1914”. U filmu senzacionalna otkrića o pozadini ubistva Ferdinanda i njegove supruge Sofije u Sarajevu. U javnosti se, međutim, o tom filmu ćuti. […]

Continue Reading

Ko je pucao u Sarajevu [Tema: Veliki rat]

Ko je pucao u Sarajevu [Tema: Veliki rat]

| July 11, 2014 | 0 Comments

Piše: Bora Ćosić Evropske novine nisu načisto kako se zove atentator iz Sarajeva koji je potpalio fitilj Prvog svetskog rata. Tako neprekidno govore da je to počinio nekakav Princip, iako se ovaj unezvereni mladić zvao Princip Gavrilo. Time je izostavljen minimum pažnje prema imenu na koje pada odium za onoliko ljudsko krvoproliće. To ime, međutim, […]

Continue Reading

Beli lovac, crno srce – Ko je bio Franc Ferdinand [Tema: Veliki rat]

Beli lovac, crno srce – Ko je bio Franc Ferdinand [Tema: Veliki rat]

| June 30, 2014 | 0 Comments

Piše: Muharem Bazdulj Živeo je pedeset godina i imao troje (zakonite) dece. Ubioje skoro 275 hiljada životinja. Nadvojvoda Franc Ferdinand, prestolonaslednik Habsburške monarhije, ubijen pre ravno stotinu godina, u istoriji je zapamćen kao svojevrstan čovek bez svojstava. Knjiga Grega Kinga i Sju Vulmans pokušava da predoči ljudski lik žrtve sarajevskog atentata. Tog 27. oktobra 1990. […]

Continue Reading

Sarajevski atentat i kosovski mit

Sarajevski atentat i kosovski mit

| June 30, 2014 | 0 Comments

Piše: Ivan Čolović Među mišljenjima o Sarajevskom atentatu iznetim poslednjih godina ima i onih u kojima se zastupa teza da su atentatori na Franca Ferdinanda nadahnuće za taj čin našli u kosovskom mitu. Ove teze se danas drže kako oni za koje je kosovski mit duhovni temelj srpske nacije tako i oni koji u njemu […]

Continue Reading

Sevdalinka Safeta Isovića o Gavrilu Principu

Sevdalinka Safeta Isovića o Gavrilu Principu

| June 28, 2014 | 0 Comments

Piše: Vladimir Kecmanović Das Ist Princip Vukotić medija Beograd, 2014. Odjekuju zvuci dobošara Sarajevo dočekuje cara Tako je polovinom prošlog veka o Sarajevskom atentatu pevao majstor sevdalinke Safet Isović. Upućeni u kultni status ovog čoveka, koji predstavlja jedan od simbola novoustanovljene bošnjačke nacije, a neupućeni u istoriju bosanskog prostora i nesrećne zakonitosti koje je određuju, […]

Continue Reading

Gavrilo (je) Princip

Gavrilo (je) Princip

| June 20, 2014 | 0 Comments

Ko iskreno i strasno ljubi Istinu, Slobodu i Otadžbinu, slobodan je i neustrašiv kao Bog, a prezren i gladan kao pas. Petar Kočić. Ne okre­ći, čo­vje­če, pre­zri­vo gla­vu od ovih Pe­tra­ši­no­vih ri­je­či. Ne pro­gla­ša­vaj ih pri­mi­ti­vi­zmom, za­o­sta­lo­šću, za­tu­ca­no­šću. Ne gla­go­ljaj o nji­ma do­ka­zu­ju­ći da su re­tro­grad­no de­struk­tiv­no na­ci­o­na­li­stič­ko bez­u­mlje i ru­di­men­tar­ni ana­hro­ni vri­sak mr­žnje. Jer […]

Continue Reading

Spomen Principu i komentari [Tema: Crnjanski]

Spomen Principu i komentari [Tema: Crnjanski]

| April 19, 2014 | 0 Comments

Spomen Principu O Balši, i Dušanu Silnom, da umukne krik. Vlastela, vojvode, despoti, behu sram. Hajdučkoj krvi nek se ori cik. Ubici dište Vidovdanski hram! Slavi, i oklopnicima, nek umukne poj. Despotica svetih nek nestane draž. Gladan i krvav je narod moj. A sjajna prošlost je laž. A ko nas voli, nek voli kamen goli. […]

Continue Reading

Jergović: Godišnjica 1914. kao obiteljski spomendan [Tema: Veliki rat]

Jergović: Godišnjica 1914. kao obiteljski spomendan [Tema: Veliki rat]

| January 20, 2014 | 0 Comments

U godini koju ćemo, Bože zdravlja, noćas dočekati Europa obilježava stogodišnjicu početka Prvoga svjetskog rata. Bit će to prilika da se prisjetimo kako je počelo sve ono što do dana današnjeg još nije završilo. A počelo je u nedjelju, na Vidovdan, 28. lipnja 1914. kada je skupina sarajevskih omladinaca, jugoslavenskih zanesenjaka i pjesnika cijelo jutro, […]

Continue Reading