Tag: lasta

Kapi – Razorili su lastavičja gnijezda

Kapi – Razorili su lastavičja gnijezda

| November 11, 2013 | 0 Comments

Razorili su lastavičja gnijezda, s ushićenjem i zviždukom veselosti. Laste su se izgubile u bezdanu neba. Njihova pilad sažvakala je čeljust noći. Oni žure ili se pretvaraju da žure. Uglavnom čačkaju nos i stružu zadnjice. Mirišu na kurjake.              

Continue Reading

Treći snevač ili Šta znači Hemingvej

Treći snevač ili Šta znači Hemingvej

| March 17, 2012 | 0 Comments

Kafana Snevač nikada nije postojala. Nije postojao ni pisac priče koji je priču doneo u kafanu Snevač Prvom Snevaču sa ispisanom molbom da je ovaj pošalje na konkurs knjižare Karver potpisanu bilo kojim imenom. Priča Treći Snevač ili Šta znači Hemingvej – postoji.

Continue Reading