Tag: pivo

Deset vrlina koje bi savršena pivnica morala imati [Tema: Orvel]

Deset vrlina koje bi savršena pivnica morala imati [Tema: Orvel]

| July 24, 2016 | 0 Comments

»Mjesečev odraz« Moja omiljena pivnica »Mjesečev odraz« nalazi se svega dvije minute od autobusne stanice, ali je u sporednoj ulici, tako da tamo nikada ne nabasaju pijanci i nasrtljivci, čak ni subotom uveče. Mušterije su, premda prilično brojne, uglavnom stalni posjetioci koji svako veče sjede na svojim mjestima i dolaze koliko radi piva, toliko i […]

Continue Reading

Reklame su svetleća biblija [Tema: Reklame]

Reklame su svetleća biblija [Tema: Reklame]

| May 22, 2014 | 0 Comments

Piše: Vladimir Pištalo Ešerovi ambigrafi Prvo treba ubediti svet da je racionalan a onda bešćutno-sofistički iskoristiti sve njegove iracionalne tendencije. Prvo ćemo se odreći Frojda a onda ćemo eksploatisati sva njegova otkrića. Reklame koriste sve nedostatake logike i percepcije, sve ešerovske ambigrafe, svaku dvosmislenost znakova, iracionalne impulse i tehnike, svaku bojazan i svaku želju. Mi […]

Continue Reading

Burek, jogurt, pivo – dilema dobrog građanina

Burek, jogurt, pivo – dilema dobrog građanina

| February 21, 2014 | 0 Comments

Li­ri­ka, epi­ka, dra­ma… Ne ide mu taj niz, do­bro je znao. Is­ku­stvo mu go­vo­ri da se oka­ne po­gi­belj­nog si­ste­ma. Ne­što mo­ra da ot­pad­ne kao su­vi­šak, kao kob­na gre­ška. Ono što mu naj­vi­še sme­ta, naj­te­že je žr­tvo­va­ti, slu­tio je da­ni­ma, mje­se­ci­ma, go­di­na­ma već. Obič­no to ta­ko bi­va. Naj­sla­đe je ono što je naj­o­pa­sni­je. Te­ška sr­ca pri­zna­je […]

Continue Reading