Tag: Radomir Konstantinović

Latinka Perović: Otac i sin [Tema: Konstantinović]

Latinka Perović: Otac i sin [Tema: Konstantinović]

| June 3, 2017 | 0 Comments

Radomir Konstantinović je u knjizi „Dekartova smrt“ samo preslikao svog oca, Mihaila Konstantinovića. Čuvao je ravnotežu. Ostajao je, dakle, dostojanstven. I to je bio on, u tom dostojanstvu kao očuvanju ravnoteže, on koji pokušava da odoli padu, na jednu ili drugu stranu. Radomir Konstantinović nije bio pravnik i nikada mi nije govorio o naučnim rezultatima […]

Continue Reading

Bora Ćosić: Pisac Filozofije palanke [Tema: Konstantinović]

Bora Ćosić: Pisac Filozofije palanke [Tema: Konstantinović]

| October 22, 2016 | 0 Comments

U poslednjoj knjizi Radeta Konstantinovića ispričana je povest njegove prepiske s Beckettom. Tu su mnogobrojne Beckettove poruke i Radetovi komentari. Materijal nije celovit jer nedostaje deo, uništen u ulici Montalbano, rovinjskoj, na početku hrvatske slobode. Koju su pojedine osobe shvatile tako da se može upasti u tuđi dom i devastirati ga, a nameštaj, knjige, rukopise […]

Continue Reading

Individualizam kao funkcija duha palanke [Tema: Konstantinović]

Individualizam kao funkcija duha palanke [Tema: Konstantinović]

| October 8, 2016 | 0 Comments

Filozofija palanke (11) Ova smrt, kojom pojedinačnost biva svesna svog života (nalazeći, tako, svoju kolevku u svom grobu), može da uvede samo u individualizam kao u epohu pred-subjektivnosti. Neizbežno samo-prevazilaženje duha palanke pretpostavlja ovu smrt i ovaj individualizam, odlikovan istovremeno nužnim (ne-htenim) ali i predumišljajnim i zato neautentičnim nihilizmom (ili nihilističkim pesimizmom). Usamljenik je ovde […]

Continue Reading

Smrt i filozofija palanke (2) [Tema: Konstantinović]

Smrt i filozofija palanke (2) [Tema: Konstantinović]

| August 26, 2016 | 0 Comments

Filozofija palanke Pesimizam koji odlikuje epohu izlaska iz zatvarajućeg duha palanke je pesimizam usamljenog bića, bačenog u pravcu „sveta” koji počinje tamo gde počinje ovakva usamljenost, bića „prognanog” iz „sigurnosti” zatvoreno-familijarnog, strogo ograničenog sveta ali i iz „sigurnosti” van-egzistencijalne uopštenosti; ali to je i ovaj podsvesno hteni pesimizam u podsvesnom znanju o tome da pojedinačna […]

Continue Reading

Smrt i filozofija palanke [Tema: Konstantinović]

Smrt i filozofija palanke [Tema: Konstantinović]

| August 10, 2016 | 0 Comments

Smrt boga u pozitivističko-empiričkom duhu palanke pripada onom istom krugu smrti, koji bi se mogao naznačiti kao smrt Noći, i u kome se „dešava” i smrt same Smrti. Duh palanke ne priznaje apsolutnu smrt. Za njega nema „čiste” smrti. Smrt je takođe funkcija sveta palanke; ona nije jedna sila koja stoji iznad palanačkog sveta koji […]

Continue Reading

Ateizam kao načelo javnosti [Tema: Konstantinović]

Ateizam kao načelo javnosti [Tema: Konstantinović]

| August 1, 2016 | 0 Comments

Filozofija palanke (8) Filosofija palanke je filosofija zatvorenog kruga koji nigde i ni u čemu ne dopušta otpadništvo, potpuno usamljavanje bez koga nema tvoraštva koje i nije drugo nego građenje subjekta u njemu samom, uvek linijom negacije onoga što jeste, ali negacije koja ne završava na samoj sebi već je suštinski afirmacija, uspostavljanje subjekta. U […]

Continue Reading

Sreća od nesreće kao pra-uzrok determinizma [Tema: Konstantinović]

Sreća od nesreće kao pra-uzrok determinizma [Tema: Konstantinović]

| July 9, 2016 | 0 Comments

Filosofija palanke (7) Zbog toga, pamfletizam kao objektivacija sopstvenog zla (nasilja prema zahtevima egzistencije), u ovom odbijanju filosofskog duha, kao da nema granica: iako se on najčešće ispoljava sukobom između pojedinaca (subjekata-objekata), on se ispoljava i sukobom pojedinca sa samim svetom palanke, ali duh palanke ni ovde sebi ne protivreči, i to ne samo zato […]

Continue Reading

Pamfletizam protiv tragedija [Tema: Konstantinović]

Pamfletizam protiv tragedija [Tema: Konstantinović]

| May 17, 2016 | 0 Comments

Filosofija palanke (6)   Nema duha palanke bez ovoga suštinskog pamfletizma, od njega neotuđivog. Pamfletizam je, zbog toga: 1) pokušaj ove objektivacije sopstvene mržnje na sebe samoga kao na izvornika ove prividnosti (van-egzistencijalnosti), traženjem krivca „napolju”, u „svetu”, i 2) on je izraz neizbežnosti tragične egzistencije kao jedino stvarne egzistencije. Ako je tragičnost ne samo […]

Continue Reading

Zlo od filosofije [Tema: Konstantinović]

Zlo od filosofije [Tema: Konstantinović]

| May 10, 2016 | 0 Comments

Piše: Bora Ćosić Onako kako zatucani hrvatski desničari ne znaju šta će sa Miroslavom Krležom, tako ovi ovde u Srbiji, ne znaju šta bi sa Radetom Konstantinovićem. Jer njegov obim prevazilazi uski vidokrug tih mozgova koji ufaju se da mrče prste sa stvarima o kojima njihova mudrost i ne sanja. Nije naravno lako ući u […]

Continue Reading

Odsustvo tragedije: sentimentalizam i sarkazam [Tema: Konstantinović]

Odsustvo tragedije: sentimentalizam i sarkazam [Tema: Konstantinović]

| April 17, 2016 | 0 Comments

Filozofija palanke (5) Mali raspon, koji ide sve do samoga privida raspona, jeste kob duha palanke. Filosofija palanke jeste filosofija ovog malog raspona, koji se ogleda svuda: u prostoru dozvoljenom za igru, za delatnost uopšte, ali i između stila i ove „greške”, ovoga ogrešenja o stil i njegova pravila. Svevlasni stil je stil ovog malog […]

Continue Reading