Tag: Radomir Konstantinović

Anatomija Fenomena

Sreća od nesreće kao pra-uzrok determinizma [Tema: Konstantinović]

Filosofija palanke (7) Zbog toga, pamfletizam kao objektivacija sopstvenog zla (nasilja prema zahtevima egzistencije), u ovom odbijanju filosofskog duha, kao da nema granica: iako se on najčešće ispoljava sukobom između pojedinaca (subjekata-objekata), on se ispoljava i sukobom pojedinca sa samim svetom palanke, ali duh palanke ni ovde sebi ne protivreči, […]

Anatomija Fenomena

Pamfletizam protiv tragedija [Tema: Konstantinović]

Filosofija palanke (6)   Nema duha palanke bez ovoga suštinskog pamfletizma, od njega neotuđivog. Pamfletizam je, zbog toga: 1) pokušaj ove objektivacije sopstvene mržnje na sebe samoga kao na izvornika ove prividnosti (van-egzistencijalnosti), traženjem krivca „napolju”, u „svetu”, i 2) on je izraz neizbežnosti tragične egzistencije kao jedino stvarne egzistencije. […]

Jasan Pogled

Sa Konstantinovićem, u vozu

Piše: Mihajlo Pantić Ne pamtim ni premalo ni previše od tog putovanja vozom, iz Sarajeva za Beograd. Ovo je tek niz fleševa, iz vremena kada se rušio jedan svet, da to rušenje gotovo bez ostatka odredi naše kasnije živote, mišljenje, pisanje, postojanje u sve bednijim okolnostima. Bilo bi sasvim iluzorno, […]

Jasan Pogled

Radomir Konstantinović: Tiranija palanke

Tiranija palanke je tiranija uvida u sve, ili tiranija ove apsolutne jasnosti i javnosti svega. Palanka je nespojiva sa mrakom i sa njegovom demonologijom. Ako ima u njoj uvek poneki izuzetak, ovaj izuzetak ponaša se gramatički: kao potvrda pravila i u slavu njegovu, a sâm je dostojan samo prezira i […]