Month: December 2017

Notes

Srećna nova stara godina

Pa da, ne­gdje je već re­če­no: no­va go­di­na je uvi­jek no­vi po­če­tak za sta­re na­vi­ke… Ili, kao što je i red i obi­čaj u na­šim pra­znič­no pra­zno­gla­vim dr­ža­vi­ca­ma ko­je će­mo i da­lje vo­lje­ti, ona­ko opa­ko, na pra­zan že­lu­dac: ni­šta no­vo u no­voj go­di­ni… Ni­šta no­vo sem sta­re če­žnje u Ba­nja […]

Anatomija Fenomena

Sanduk Fernanda Pesoe [Tema: Pesoa]

Piše: Milan Vlajčić Jedan od najvećih pesnika 20. veka, uz Konstantina Kavafija i Vislavu Šimborsku, da tu začas zastanem, portugalski samotnjak i vizionar Fernando Pesoa (1888-1935) umro je u poluanonimnosti (objavio za života samo jednu pesničku knjigu – “Poruka”). A onda je iz zaostavštine počelo da se pojavljuje obilje knjiga, […]

Notes

Mirko Kovač o Danilu Kišu – Duhovni savez

Ponovo pročitati: Pisanje ili nostalgija (2)     Izdavačka kuća „Fraktura” iz Zagreba objavila je knjigu Mirka Kovača. Rečima izdavača Seida Serdarevića: ‘Pisanje ili nostalgija’ naslov je koji savršeno opisuje sadržaj ove knjige od desetak eseja i zapisa u kojima uz uvijek prisutnu autobiografsku i memoarsku notu Mirko Kovač iznosi […]

Notes

Mali mozak

Ponosni smo na srpsko porijeklo i crnogorsku državnost, na slavnu istoriju srpskog naroda… (Milo Đukanović) Re­kao je to, Srp­stva mi, ne­gdje oko ti­su­ću de­vet­sto de­ve­de­set i tre­će. Ili baš te go­di­ne. Da­tu­mi mi baš i ni­je­su ja­ča stra­na. Re­kao šta je mi­slio i ostao živ. Ri­ječ je osta­la. Iz­go­vo­re­na srp­skim […]

Notes

Mirko Kovač: Prijateljsko dopisivanje sa Borislavom Pekićem

  Ponovo pročitati: Pisanje ili nostalgija (1) Prijateljsko dopisivanje Izdavačka kuća „Fraktura” iz Zagreba objavila je knjigu Mirka Kovača. Rečima izdavača Seida Serdarevića: „’Pisanje ili nostalgija’ naslov je koji savršeno opisuje sadržaj ove knjige od desetak eseja i zapisa u kojima uz uvijek prisutnu autobiografsku i memoarsku notu Mirko Kovač […]

Notes

Mark Mazover – Solun, grad duhova [Knjiga dana]

Izdavač: Dosije Broj strana: 444 Pismo: Ćirilica Povez: Mek Format: 20 cm Godina izdanja: 2016. „Kako Mazover pokazuje u ovoj zapanjujućoj, čestitoj novoj knjizi, priča o Solunu bila je priča o stalnom brisanju i zaboravu, stalnom obnavljanju i užasnom uništavanju. Pisac odlične studije o Grčkoj pod okupacijom nacista; Mračnog kontinenta, opisa Evrope […]

Jasan Pogled

Prijateljstvo

Sa puno ljudi sam prijatelj. Još od djetinjstva sam se mučio da razumijem onaj stav koji ljudi iznose uz grč prisluškivanog, ozbiljan izraz lica i značajno mrdanje glave: “Budi srećan da imaš jednog pravog prijatelja! Dva su već blago!” Onda mi je život polako dešifrovao njegovo značenje: Tu prijatelj znači […]

Notes

Lutkice

Fran­ken­štajn­či­ći. Šta bi dru­go bi­lo, ne­go to. Lut­ki­ce, vi­še smi­je­šne ne­go stra­šne. Pra­vlje­ne da po­slu­že svr­si. Pr­lja­vim po­slo­vi­ma. Pr­lja­vi­joj za­ba­vi. Naj­pr­lja­vi­jim iz­bo­ri­ma. Jed­no­stav­no: de­mo­kra­ci­ji. Lut­kar­skoj. Fran­ken­štaj­nov­skoj… U na­šem mat-cr­nom, zga­slom, po­ne­kad la­ki­ra­nom lut­kar­skom po­zo­ri­štan­ce­tu, ne­ma ni­če­ga osim ma­le­nih stra­ho­vi­to ljup­kih lut­ki­ca. Fran­ken­štajn­či­ći na po­zor­ni­ci, fran­ken­štajn­či­ći u gle­da­li­štu, fran­ken­štajn­či­ći na spo­red­nim […]