Jasan Pogled

Jasan Pogled

Joga, staza bez želja – Izreke o jogi (6)

Prvo pitanje: Rekli ste prošle noći da su potpuno očajanje, frustracija i beznadežnost početne osnove za jogu. Ovo daje jogi pesimistički izgled. Da li je to pesimističko stanje zaista potrebno da započne staza joge? Da li optimista takođe može poći stazom joge? Nije ni jedno ni drugo. To nije pesimistično, […]

Jasan Pogled

Govnarija

Živimo u bezličnim vremenima, postajući i sami odraz ove rasipajuće rake koju zovemo našim dijelom planete. Ljubav smo prosuli po raspucaloj kaldrmi i sada tumaramo među ruljom, životinjski se tiskajući, sumanuto gledajući u stranu, jer ne nalazimo partnera u gnjiloj močvari isparavajuće stvarnosti. Sive zgrade jugoslovenske komune ljepše izgledaju nego […]

Hronike Otpora, Jasan Pogled

Hej ti

Mi smo bodež u oku, kamenčić u cipeli, vihor u ušima, metastazirajući lišaj na leđima. Mi smo reinkarnacija drevnih Hiksa, ratni poklič Sijuksa, Zagorov tomahavk u ruci disidenta. Mi smo vibracije u noći, trzaji u snu, znoj na čelu kada se nađemo licem u lice sa nepoznatim. Mi smo poštari, […]

Anatomija Fenomena, Jasan Pogled

Čistim pogledom posmatraće i zrelu lepotu starice i starca i milinu koja je svojstvena deci [Tema: Marko Aurelije]

2. Treba obratiti pažnju i na pojave koje se javljaju naporedo sa prirodnim pojavama i imaju nešto primamljivo i priviačno u sebi. Na to, na primer, da hleb za vreme pečenja puca na izvesnim mestima i da baš te pukotine, koje ne zavise od hlebareve stručnosti, padaju u oči i […]

Jasan Pogled

Marko Aurelije – Samom sebi (2)

Druga knjiga. 1. U zoru reci samome sebi: Danas ću naići na nametljivog, neblagodarnog, drskog, prepredenog, sklonog klevetama i nedruželjubivog čoveka. Sve te osobine imaju ljudi, jer ne znaju šta je dobro i zlo. Meni, međutim, zato što znam da je suština dobrog u lepom, a suština zla u ružnom, […]

Jasan Pogled

Janis Varufakis – Kako levica gubi vreme

Teško podnosim nasumično nasilje, ali ponekad mi nasumična pohvala pada još teže. Atinski taksista, simpatizer nacista, nedavno mi je rekao: „Glasam za Zlatnu zoru, ali vama se divim“. Bolje bi mi bilo da me je udario u stomak. Istu mučninu sam osetio pre neki dan dok sam čitao predloge mađarskog […]