Notes

Notes

Virdžinija Vulf – Ka svetioniku [Knjiga dana]

  Kao što nam je poznato, presudnom godinom za britanski modernizam smatra se 1922. kada je objavljena Eliotova pesnička zbirka „Pusta zemlja”, zatim Džojsov „Uliks“ i „Džejkobova soba“ Virdžinije Vulf. Promene koje su zadesile svet posle Prvog svetskog rata naterale su umetnike da preispitaju vrednosti na kojima je počivala zapadna […]

Notes

Camille Claudel: Luda ljubav

Piše: Miljenko Jergović Kada je 1943. u umobolnici u Montfavetu umrla Camille Claudel, nitko nije došao da preuzme njezino tijelo. Tu je provela posljednjih trideset godina, od svoje četrdeset devete, rijetko posjećivana i osuđena da bude zaboravljena. Sahranjena je na ludničkome groblju, ali njezine će zemne ostatke nekoliko godina kasnije, […]

Notes

Tomas Bernhard – Gubitnik [Knjiga dana]

  Gubitnik, roman iz zrele Bernhardove faze, remek-delo, prvi put je objavljen 1991. godine (Svetovi, Novi Sad), ali se ovo izdanje odavno ne može pronaći po knjižarama (novo izdanje: LOM, Beograd 2011, prevod Zlatko Krasni). Glavni likovi su slavni kanadski pijanista Glen Guld i njegova dva prijatelja sa studija klavira, […]

Notes

Julie Bindel: Šta bi Andrea Dworkin, feministkinja koju sam poznavala, mogla da nauči mlade žene

  Dworkin je bila u svoje vreme najhrabrija, najpoticajnija i polarizujuća feministkinja. Deset godina nakon njene smrti, njena apsolutna hrabrost i njena mržnja za muškarce koji mrze žene nastavljaju da inspirišu. Prvi put sam se sprijateljila sa Andreom Dworkin u 1996. godini. Obe smo učestvovale na sedmodnevnoj međunarodnoj konferenciji u […]

Notes

Kamil Palja – Seksualne persona [Knjiga dana]

  Priroda i umetnost, Kamil Palja (odlomak) Priroda će uvek nasamariti naše pompezne ideale. Žensko telo je htonska mašina, ravnodušna prema duhu koji je nastanjuje. U organskom smislu, ona ima jednu misiju, trudnoću, koju ponekad celoga života izbegava. Priroda brine samo o vrsti, nikada o jedinki: ponižavajuću stranu ove biološke činjenice […]

Notes

Prazna priča

Šta vi­še do­li­ku­je pra­zni­ni od pra­zne pri­če? U če­mu će se pra­zni­na ogled­nu­ti, ako ne­će u pra­znoj pri­či? Ka­ko do­ča­ra­ti pra­zni­nu osim pra­znom pri­čom? Mo­že li se pra­zni­na ičim po­pu­ni­ti sem pra­znom pri­čom? Pri­ča o pra­znim gla­va­ma, šta je ne­go pra­zna pri­ča? Pri­ča o pra­znim gla­va­ma ko­ji vo­de pra­znu dr­ža­vu […]

Notes

Hose Ortega i Gaset: Masa na smrt mrzi sve što joj ne pripada

  Hose Ortega i Gaset – danas i ovde Hose Ortega i Gaset (1883−1955) duhovno pripada “Generaciji 98” (Unamuno, Baroha, Maćado, Himenes) koja je odlučno krenula da preporodi Španiju, pošto se gubitkom kraljevske i osvajačke slave našla na ivici Evrope. Evropejac po kulturi, Ortega je upozoravao na španski provincijalizam tvrdeći: […]

Notes

Zbignjev Herbert – Izabrane pesme [Knjiga dana]

  Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije Zbignjev Herbert (1924–1998), jedan od najvećih poljskih i evropskih pesnika XX veka. Pored poezije, Herbert je pisao i esejistiku, drame i kratku prozu. Poezija i eseji Zbignjeva Herberta prevedeni su na sve veće svetske jezike. Knjige pesama: Zrak svetlosti (1954), Hermes, pas i zvezda (1957), Studija predmeta (1961), Natpis (1969), Gospodin Kogito (1974), 18 pesama (1983), Izveštaj […]

Notes

Antonen Arto: Geneza stvaralaštva

Pozorište od krvi. Pozorište koje bi pri svakoj predstavi omogućavalo da telesno dobija nešto onaj koji igra tako i onaj koji dolazi da gleda. Uostalom, ne igra se, nego se deluje. Pozorište je u stvari geneza stvaralaštva. Pisano 25. februara 1948., osam dana pre smrti Prevod s francuskog:  Ivanka Pavlović […]