Anatomija Fenomena

Močvara beznađa [Tema: Imaginarna mjesta]

pilgrim-despond

Velika baruština koja leži između Grada uništenja i vratašca kroz koja se izbija na put za Nebeski grad. Močvara je jedna od prvih i najopasnijih prepreka koju putnici koji pokušavaju da stignu u Nebeski grad moraju da savladaju. Mnoge je progutao bezdani močvarni glib, a mnogi su izgubili volju da nastave sa svojim putovanjem zbog svega što im se tu desilo.

Izgleda da je nemoguće isušiti ovu močvaru i pretvoriti je u obradivu zemlju, jer je količina nečisti i smrada koji se tu skupljaju ogromna. Tokom skoro dvije hiljade godina pokušavano je da se ona zatrpa, ali su se svi pokušaji završili neuspjehom. Radnici koje je poslao gospodar Nebeskog grada još uvijek rade na tom zadatku, ali on je daleko od toga da bude završen. Neki od radnika koji tvrde da su zaposleni od strane tog gospodara su, u stvari, prevaranti koji još više gomilaju nečistoću i đubre u Močvari. Putnicima se skreće pažnja da postoje sigurni putevi koji vode kroz sam centar, ali njih je teško uočiti zbog blata koje se u njemu neprestano kreće, kao i zbog mutne vode.

Izvor: Džon Banjen –Hodočasnikovo putovanje sa ovog sveta u onaj koji će doći, London, 1678)

Ostavite komentar: