Anatomija Fenomena

Otvoreno more [Tema: Jadran]

Prirodoslovni film o životu pučinskih vrsta Jadrana u vrijeme proljeća. Nakon zimskih oluja i miješanja slojeva, more je ponovo obogaćeno hranjivim solima. Obilje hrane i svjetla omogućavaju bujanje fitoplanktonskih alga čime započinje proljećna eksplozija života na pučini. Fitoplanktonom se hrane zooplanktonske vrste među kojima su najbrojniji račići veslonošci, a pučinske hranidbene mreže završavaju najveći morski predatori poput tuna, dobrih dupina ili petnaest metara dugačkih velikih kitova.
U otvorenom dijelu Jadranskog mora žive rijetko viđeni i neobični organizmi poput zooplanktonskih salpi, pelagičkih rakova, dubinske kirnje, bucnja, goluba uhana, prugastih dupina i mnogih drugih.
Obale i podmorje pučinskih otočića i hridi naseljavaju endemične alge i zanimljivi beskralješnjaci. Mnoge od vrsta otvorenog mora su ugrožene i susreću se sve rjeđe. Svi su oni dio ove priče o još uvijek slabo poznatom ali sasvim posebnom području Jadranskog mora – otvorenom moru.

Film je napravljen u okviru projekta “Jačanje sposobnosti NVO-a za provođenje Natura 2000 prioritetnih aktivnosti” kojeg financira Europska unija. Sadržaj ovog filma isključiva je odgovornost Plavog svijeta i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.

OTVORENO MORE ©
Plavi svijet, Veli Lošinj, 2010.
plavi-svijet.org

Ostavite komentar: