Tag: anarhizam

Hronike Otpora

Anarhisti, ne dozvolite da vam ljevičari pokvare apetit [Tema: Anarhizam]

Uvod Nelagodan odnos između anarhista i ljevičara postojao je još od vremena kada se, prije 150 godina, Prudon proglasio anarhistom. Od 1860-ih do 1930-ih većina anarhista se smatrala integralnim dijelom međunarodnog radničkog pokreta, čak i ako je bilo trenutaka velikih konflikata unutar njega; anarhisti ljevičari su na sebe gledali kao […]

Hronike Otpora

Nestor Mahno – Anarhistička revolucija

Anarhizam — slobodan život i kreativna nezavisnost cijelog čovječanstva Anarhizam se ne oslanja na teoriju ili program, koji pokušavaju shvatiti čovjekov život u njegovoj potpunosti. To je učenje, koje se bazira na stvarnom životu, koje je preraslo sva umjetna ograničenja, koje ne može stegnuti ni jedan sistem. Anarhistička vanjska forma […]

Hronike Otpora

Errico Malatesta – Anarhistički program

Ovaj članak je bio napisan za anarhističku grupu iz New London, Connecticut, 1905. Kasnije, sa kojom ispravkom, predstavljen je i usvojen na Nacionalnom kongresu Talijanskog anarhističkog saveza, održanog u Bolonji jula 1920. Bio je usvojen i od FAI (Talijanska anarhistička federacija) 1945. godine, kao i na njezinim idućim kongresima, te […]

Hronike Otpora

Za definiciju novih gazdi

1. Društvene znanosti su, neizbježno, mješavina objektivnih i subjektivnih elemenata. Budući da je nemoguće ukloniti subjektivni dio, možemo ga djelomično “neutralizirati” ako postanemo toga svjesni ili ako ga iznesemo, precizirajući gledište istraživača. Navodim, dakle, da sam anarhist. Moja je namjera da proučim društvenu realnost koju odbacujem, kako bih pronašao, za […]

Hronike Otpora

Anarhija i komunizam

Izvještaj na kongresu Jurske federacije, Chaux-de-Fonds, 9.-10. listopada 1880. Na kongresu koji je u Parizu održala Centralna regija, jedan govornik koji je istupio žučljivo, zlobno kritizirajući anarhiste, izjavio je: “Komunizam i anarhija su u očiglednom raskoraku.” Drugi govornik koji se također izjasnio protiv anarhista, premda s manje žestine, govoreći o […]

Hronike Otpora

Zašto anarhistkinje i anarhisti ne glasaju

Sve što se može reći o izborima može stati u jednu rečenicu. Glasati znači odreći se vlastite moći. Izabrati jednog ili mnoge, na kraće ili duže razdoblje, znači odreći se vlastite slobode. Bez obzira da li je riječ o apsolutističkom vladaru, ustavnoj monarhiji, ili pak običnom predstavniku u parlamentu, kandidat […]

Hronike Otpora

Kada će biti vreme za insurekciju?

Imam jednu teoriju. Moja teorija je da svaki put kad vlada ili korporacija doprinese destrukciji divljine ili čovečanstva; svaki put kada korporacijski tanker zagadi priobalje, ili kada korporacija zagadi, opljačka i uništi neki deo divljine; da svaki put kada se to desi, ja smeštam svoj bes u određeni deo unutar […]

Hronike Otpora

Jean Weir – Insurekcija

Anarhisti/kinje i revolucionari/ke nisu to što jesu zbog toga što sami/e sebe tako nazivaju ili zato što pišu tekstove i programe koje završavaju sloganima i/ili anarhističkim simbolima. Oni/e su to zbog toga što žele da urade nešto protiv ugnjetavanja; npr. žele da kritikuju i napadnu represivne sisteme i sve one […]

Hronike Otpora

Ideja o dobroj vladi

Ideja o dobroj vladi Nitko sa sigurnošću ne može suditi tko je u pravu a tko u krivu, tko je bliži istini, ili koji je najbolji način da se ostvari najveće dobro za sve i svakoga. Sloboda spojena s iskustvom jedini je način da se otkrije istina i što je […]