Tag: andrej tarkovski

Notes

Andrej Tarkovski – Zanima me problem unutrašnje slobode

Razgovor koji je ovde predstavljen je vođen marta 1985-e godine u Štokholmu. U to vreme je Tarkovski radio na svom, kako se kasnije ispostavilo, poslednjem filmu, dubokoj metafizičkoj raspravi čiji je naslov Žrtva bio značajan koliko i naslov njegovog prethodnog filma. Bio je zaštićen od novinara i radoznalaca velikom grupom saradnika i […]

Anatomija Fenomena

Sumatraizam Miloša Crnjanskog u filmovima Andreja Tarkovskog [Tema: Crnjanski]

Začetke sumatraizma u stvaralaštvu Miloša Crnjanskog nalazimo već 1918. godine, kada Crnjanski objavljuje svoju dramu Maska. Iako sumatraizam u ovom dramskom delu nije imenovan tim imenom, već njegove odlike pronalazimo pod odrednicom eterizam, sasvim je jasno da ova dva, po odlikama sinonimna pojma, počivaju na identičnim načelima. Eterizam kao preteču […]

Film

Tarkovski – vajar zapečaćenog vremena

Andrej Tarkovski je te melanholične sarajevske jeseni 1985., kada sam prvi put gledao njegove filmove, već bio zaveden kao izbeglica u italijanskom izbegličkom kampu Latina pod brojem 13225/379. Mogla je biti rana jesen, ona sarajevska, koja okleva da se razvede od leta, a u sebi već nosi dah zime sa […]

Notes

Solaris i solaristika

Priča o Solarisu započinje 1961. godine zahvaljujući jednom Poljaku namćoraste fizionomije, barem posmatrane iz profila. Ime mu je Stanislav Lem, sada mu je osamdeset dve godine, a sebe je uvek zamišljao kao pre i posle svega racionalno biće, mada je pisac naučne fantastike, neobičnih tehnološko-eshatoloških diskurzivnih studija i jedne književno-teorijske. […]

Notes

Suze Andreja Tarkovskog

Autor: Tamara Đermanović MARINA TARKOVSKAJA, INTERVJU Marina Tarkovskaja, sestra Andreja Tarkovskog koji je pre tačno trideset godina – 29. decembra 1986 – preminuo u Parizu u 54. godini, ostavivši za sobom svega sedam dugometražnih filmova koji i dalje imaju moć da izazovu preobražaj kod onih koji se prvi put susreću […]

Notes

Andrej Tarkovski: Slovo o Apokalipsi

  „Umetnost potvrđuje sve ono što je najbolje u čoveku – nadu, veru, ljubav, lepotu, molitvu… Ono što sanja i ono čemu se nada…“ Andrej Tarkovski (1932-1986) u okviru Sent Džejmskog festivala u Londonu bila je organizovana retrospektiva filmova Andreja Tarkovskog, koji se u to vreme, postavivši u teatru Kovent Garden […]