Tag: Antonen Arto

Notes

Poslednji Artoovi životi

Mnogi prethodni događaji tokom 1936. i 1937, pre nego što krene prema Irskoj i „prema svojoj sudbini”, uveliko su nagoveštavali Artoovo definitivno napuštanje „sveta u kavezu“, koji je tih poslednjih godina uz sve veći napor podnosio. Od početka januara do sredine novembra 1936, boravi u Meksiku, u želji da upozna […]

Notes

Antonen Arto: Geneza stvaralaštva

Pozorište od krvi. Pozorište koje bi pri svakoj predstavi omogućavalo da telesno dobija nešto onaj koji igra tako i onaj koji dolazi da gleda. Uostalom, ne igra se, nego se deluje. Pozorište je u stvari geneza stvaralaštva. Pisano 25. februara 1948., osam dana pre smrti Prevod s francuskog:  Ivanka Pavlović […]

Notes

Antonen Arto piše Pablu Pikasu

  Pariz, 13. novembra 1946. Dragi Pablo Pikaso, Napisao sam 5 pesama od kako sam stigao u Pariz i one su me učinile nesrećnim : Časopis La Rue je hteo da objavi dve ali je propao. Tri ostale pesme su ODBILI da objave neki drugi časopisi i listovi. No, našao […]

Anatomija Fenomena

Gavrani prije smrti [Tema: Van Gog]

drugi nastavak Ti gavrani, naslikani dva dana pre njegove smrti, nisu mu, ništa više od ostalih njegovih platna, otvorili vrata izvesne posmrtne slave, ali oni otvaraju slikanom slikarstvu ili, pre, neslikanoj prirodi, okultna vrata jedne moguće onostranosti, jedne moguće trajne stvarnosti, kroz vrata neke zagonetne i zlokobne onostranosti, koja je […]