Tag: Bora Ćosić

Anatomija Fenomena

Opomena [Tema: Bora Ćosić]

Treba samo da se setiš kako onaj kraj konca jedva ulazi u majušni prorez na igli, kako vrh šrafcigera teškom mukom uspeva da pronađe jedva primetan žleb u glavi šarafa, kako visak nerazumljivo zašto, ali ipak nekako zaustavi se na potrebnoj tački – pa da shvatiš kako tvoj dnevni rad […]

Anatomija Fenomena

Dovitljivost [Tema: Bora Ćosić]

Kako uopšte moguće je od neupotrebljivih kartona, bačenih iz neke radnje, od pleha, nađenog pored železničke pruge, od žice koju neko je bezrazložno omotao oko jednog telegrafskog stuba – od svega toga načiniti kakavtakav krov nad glavom, kao što se od provaljenog suncobrana ispred neke kafane, s makazama i malo […]

Anatomija Fenomena

Glad [Tema: Bora Ćosić]

Kako je čovek u oskudici mogao iz jedne stare knjige poučiti se sistemu da glad utaži sisanjem komadića drveta, trebalo bi mu biti jasno da, ako nema pri ruci ni tu prokletu tresku, može za istu svrhu koristiti neko bolje dugme, petodinarac – pogotovo ako ovaj više nije važeći novac […]

Anatomija Fenomena

Besmisleno [Tema: Bora Ćosić]

Ove dve krpe nađene među starim stvarima, možda nekada ugledne, načinjene od filca, ali danas nalik na dve pocepane čarape, sa nekim jadnim gajkama odozdo – pa ko je mogao biti toliko lud da, ko zna iz kojih razloga, ovako nešto navlači preko cipela, kad njima u sadašnje vreme pre […]

Anatomija Fenomena

Kao iz knjige [Tema: Bora Ćosić]

Ako neko doživi da mu ukinu telefon, da mu isključe grejanje, zavrnu slavinu sa vodom, ako mu odseku žice električne struje, pa mu čak zapuše cevi za dovod plina, ako mu iznesu sav nameštaj, zaplene svaku moguću stvar iz kuće, sve do poslednje kašike, ostavljajući ga da sedi na golom […]

Anatomija Fenomena

Račun [Tema: Bora Ćosić]

Ko je, s kakvim pravom izmislio sve te brojke, čime ispisan je račun za struju, za pokrpane hlače, za pola kile krompira – pa da taj neko određuje koliko si težak i visok, onda koji broj cipela nosiš, onako kako tvrdi kolika su rastojanja između pojedinih nebeskih tela, i sve […]

Anatomija Fenomena

Stvar [Tema: Bora Ćosić]

Kada bi samo uspeo, pomislio je taj čovek, da pronađe neku stvar koja dotle nije nikome pripadala, koju niko nije odbacio ili izgubio, koja čak još nije ni izmišljena, napravljena, oblikovana, utanačena da bi bila stvar – a sigurno je da bi ona jedina bila dostojna da se nazove njegovom, […]

Anatomija Fenomena

Od nule [Tema: Bora Ćosić]

Bez obzira što te to može obeshrabriti, ali je u stvari najbolje da u svom životu, i za njegove potrebe, počneš od nule, pa da stojeći na uglu one ulice, sam, bez ičega u džepu i sa samo nejasnom idejom kako dalje – u tome pronađeš podsticaj da najpre pređeš […]

Anatomija Fenomena

Ubrzanje [Tema: Bora Ćosić]

Da je bicikl tog čoveka još uvek imao kakav-takav izgled, da mu nije iskrivljen bio guvernal, obe gume potpuno izduvane, a pumpa ukradena, isto kao i mala lampica koja je nekad veselo svetlela crvenim svetlom, pa da, rešavajući se svih tih kondicionala, zajaši, kao i nekad, ovo svoje poslušno kljuse, […]