Tag: Čas anatomije

Anatomija Fenomena

Čas anatomije (10) – Uporno, manijačko insistiranje na dokumentu, na svedočenju, na podatku, na citatu [Tema: Kiš]

  Jedan je kritičar – poveden imenima nekih poznatih ruskih pesnika koji se pominju u priči o Darmolatovu – tražio to ime, A. A. Darmolatov, u enciklopedijama, i nije ga našao, čak ni u Velikoj sovjetskoj enciklopediji! Time je bio doveo u sumnju i istinitost cele knjige, duboko razočaran. Posle […]

Anatomija Fenomena

Uvod u Čas anatomije – Sve na svetu postoji da bi se napisala jedna knjiga [Tema: Kiš]

  Neviđena hajka koja se podigla oko knjige Grobnica za Borisa Davidoviča i njenog autora ostala je za nama kao kakav provincijski šabbat; prozori su ponovo u mraku, zavese su spuštene, psi su umukli, a po trgovima vetar prevrće staru novinsku hartiju – poslednje svedočanstvo te valpurgijske noći, tog veštičjeg […]