Tag: d.t.suzuki

Anatomija Fenomena

O, poštovana gospodo, šta tražite tako zaposleno idući iz mesta u mesto? Samo će vam tabani postati još ravniji [Tema: Zen]

Zen budizam i psihoanaliza – IX dio Piše: D.T. Suzuki 8. Čoveka jakog karaktera ljudi nipošto neće skrenuti na stranputicu. Ma gde pošao, on je svoj gospodar. Ma šta uradio, dobro je. Čim se javi makar jedna sumnja, um naseljavaju zli duhovi. Čim bodisatva posumnja, pružena je zgodna prilika đavolu […]