Tag: dečja igra

Anatomija Fenomena

Dečja igra [Tema: Rumi]

Počuj pesnika Sanaija,koji je živeo u osami: »Ne skitaj drumom zanesen.Spavaj u krčmi.« Kad pijanica tumara ulicomdeca ga ismevaju. Pada u blato. Kreće bilo kojim, svakim putem. Deca ga prate,ali ona ne znaju ukus vina,ni kako je to biti pijan. Svi ljudi na ovoj planeti su deca,izuzev jako retkih. Niko […]