Anatomija Fenomena

Dečja igra [Tema: Rumi]

Foto: Atharva Tulsi

Počuj pesnika Sanaija,
koji je živeo u osami: »Ne skitaj drumom zanesen.
Spavaj u krčmi.«

Kad pijanica tumara ulicom
deca ga ismevaju.

Pada u blato.

Kreće bilo kojim, svakim putem.

Deca ga prate,
ali ona ne znaju ukus vina,
ni kako je to biti pijan.

Svi ljudi na ovoj planeti su deca,
izuzev jako retkih.

Niko nije odrastao sem onih lišenih želje.

Bog reče:
»Svet je predstava, dečja igra,
a vi ste deca.«

Bog govori istinu.

Ako nisi napustio dečije igre
kako da budeš odrastao?

Bez čistote duha,
ako si još uvek usred pohote i pohlepe
i ostalih želja, nalik si deci
koja se igraju polnog opštenja.

Trude se
i taru jedno o drugo, ali to nije seks!
Isto je i sa borbama ljudskog roda.
To je sukob sa mačevima-igračkama.
Bez cilja, potpuno ništavno.
Kao dečurlija na drvenim konjićima, ratnici tvrde
da jašu Boraka, Muhamedovog noćnog ata,
ili Duldula, njegovu mazgu.

Tvoje radnje ne znače ništa, seks i rat koji vodiš.
Držiš se za gaće i šepuriš naokolo
Dun-da-dun, dun-da-dun.
Ne čekaj da umreš da bi to uvideo.
Shvati da su i tvoja mašta i mišljenje
i čulni opažaji trščani štapovi
koje deca seku i uzjahuju kao da su konji.

Znanje zaljubljenika mistike drugačije je.
Empiričke, čulne nauke
liče na magarca natovarenog knjigama,
ili na sadržaj ženske šminke.

Sve se to spira.

Ali ako pravilno podigneš prtljag, pružiće ti zadovoljstvo.
Ne nosi teret svog znanja nekim sebičnim povodom.
Odreci se želja i samovolje,
pa će se pravi jahaći konj možda pojaviti pod tobom.

Ne zadovoljavaj se imenom HU-a,
pukim rečima o tome.
Iskusi to disanje.

Iz knjiga i reči potiče fantazija,
ali ponekad i ona vodi sjedinjenju.

Rumi

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.