Tag: rumi

Anatomija Fenomena

Post [Tema: Rumi]

Post U praznini stomaka postoji jedna tajna slast. Mi smo laute, ni više, ni manje. Ako je u zvučnu kutiju natrpano koješta, nema muzike. Ako mozak i želudac imaju čist plamen zbog pošćenja, svakog časa iz vatre izbija nova pesma. Razilazi se magla, i nova energija te podstiče da trčiš […]

Anatomija Fenomena

Muhamed i žderonja [Tema: Rumi]

Husam traži da započnemo Petu Knjigu. O, Zija-Hak, zračenje istine, Husamudine, učitelju bezgrešnih učitelja, da moja čovečja guša nije tako uzana, veličao bih te kao što te treba veličati, na nekom jeziku drugačijem od ovog govornog, ali domaća živina nije isto što i soko. Moramo da promešamo sjajni lak kojim […]

Anatomija Fenomena

Umešnost i praznina [Tema: Rumi]

Rekao sam već da svaki majstortraga za onim čega nemada bi primenio svoju veštinu. Graditelj traži trulu šupljinugde se krov urušio. Vodonošabira prazan ibrik. Tesarzastaje pred kućom bez vrata. Radnici žure ka nekom nagoveštaju praznine,koju zatim počinju da popunjavaju. Ipak, praznina je ono u šta se uzdaju,i zato nemoj da […]

Anatomija Fenomena

Dečja igra [Tema: Rumi]

Počuj pesnika Sanaija,koji je živeo u osami: »Ne skitaj drumom zanesen.Spavaj u krčmi.« Kad pijanica tumara ulicomdeca ga ismevaju. Pada u blato. Kreće bilo kojim, svakim putem. Deca ga prate,ali ona ne znaju ukus vina,ni kako je to biti pijan. Svi ljudi na ovoj planeti su deca,izuzev jako retkih. Niko […]

Anatomija Fenomena

Bismilah [Tema: Rumi]

Bismilah U krvi ti je da hodaš tromo. Već godinama si neraspoložen. Pa kako, tako snužden, da budeš krotak? Zar stvarno očekuješ da dospeš bilo gde iz takvog pritvora? Budi poput vazduha prostran da bi doznao tajnu. Trenutno si sačinjen od jednakih delova gline i vode – gusto, mutno, lepljivo, […]

Anatomija Fenomena

Vazduh noći [Tema: Rumi]

Neki čovek je na samrtnoj postelji ostavioposlednja uputstva za podelu svoje imovineizmeđu tri sina. On je sav svoj duh posvetio njima. Stajali su oko njega kao kiparisi, mirni i snažni.Rekao je gradskom sudiji: »Onom od mojih sinova koji je najlenjipodaj celu moju zaostavštinu.« Zatim je umro, a sudija se obrati […]