Tag: dijagnoza našeg vremena

Anatomija Fenomena

Karl Manhajm – Dijagnoza našeg vremena [Mediterran Publishing]

Opis Skorašnja kriza demokratije i liberalizma treba da ukaže onim zemljama koje još uvek uživaju u slobodi na neke nedostatke njihovog sistema u svetlu globalnih promena. Demokratija i sloboda mogu se sačuvati jedino ako proučimo postepenu transformaciju totalitarnih država, ne zbog toga da bismo podražavali njihove metode, već da bismo […]