Tag: filozofija

Anatomija Fenomena

Tales [Tema: Filozofija]

Aristotel, Metafizika: Većina je onih, koji su se prvi počeli baviti filozofijom, mislila, da su prapočela svih stvari jedino u materijalnom obliku. Naime, iz čega se sve stvari sastoje, iz čega prvobitno postaju i u što konačno propadaju, s tim da supstancija ostaje mijenjajući se samo u stanjima, — to […]

Notes

Filozofija Baruha Spinoze (7)

VII Razmatranje izvora sa kojih je ponikao Spinozin filozofski sistem pokazuje, dakle, da se on sastoji iz niza ranije pripremljenih elemenata. Pojedine pojmove koji se sreću u Etici uveli su, postavili i obradili mnogobrojni prethodnici ovoga filozofa. Istina, Spinoza je od svega toga stvorio jednu nenadmašnu sintezu, kojoj se kao […]

Notes

Filozofija Baruha Spinoze (6)

VI Ideje koje je Spinoza prihvatio iz jevrejske filozofije, a čije se pravo poreklo nalazi u antičkom, srednjovekovnom i renesansnom platonizmu ili neoplatonizmu, doživele su u njegovom filozofskom sistemu potpun preobražaj. On je u pravom smislu reformisao panteizam, oslobađajući ga u velikoj meri od naturalističkih i mističkih elemenata koji su […]

Notes

Filozofija Baruha Spinoze (5)

V Iz jevrejske srednjovekovne i renesansne filozofije Spinoza je, kao što se vidi, prihvatio izvesne ideje koje je upotpunio i dalje razradio stvarajući svoju vlastitu doktrinu. Sve te ideje, od kojih pre svega treba pomenuti jedinstvo supstancije, identičnost mišljenja i bića, determinizam i ljubav prema bogu, imaju izrazito panteistički karakter. […]

Anatomija Fenomena

Hesiod [Tema: Filozofija]

Hesiod U razdoblju rodovskog uređenja, t. j. prije formiranja klasnog društva, pored Homera ističe se i Hesiod, koji je od njega mlađi, a živio je oko 700 god. prije n. ere. Njegov otac doselio se zbog neimaštine i teškog života iz maloazijske Kime u Askru, blizu gore Helikona u Beotiji. […]

Notes

Filozofija Baruha Spinoze (3)

III Izgleda da se dubina i originalnost jedne filozofije najpotpunije mogu sagledati u svetlosti njenih izvora. I zbog toga je sasvim razumljivo što su pojedini istraživači veoma strpljivo i pedantno proučili gotovo sve idejne uticaje pod kojima je nastala Spinozina filozofska misao. Istina, u tim istraživanjima često se mogu naći […]

Notes

Sokratova živa filozofija

Onome koji me nikad nije ­ostavio za svo vrijeme pisanja ove ­knjige i čiji su me strpljenje i primjer postavili na put vječnoga Sokrata PREDGOVOR Premda nas od Sokrata dijeli dvadeset i pet stoljeća, njegova misao ne zastarijeva, neprestano se otkriva, uvijek je nova jer utjelovljuje ono što je u […]

Anatomija Fenomena

Čovjek ima strašan dar da se zavarava [Tema: Kjerkegor]

  Dijalektika egzistencije u filozofiji Serena Kjerkegora (3) Piše: Mirko Zurovac b) Etape na životnom putu Kod Kjerkegora postoji jedna dijalektika koja se suprotstavljaHegelovoj dijalektici. Ona se javlja već u sferi estetskog kad se egzistencija nalazi pred zastrašujućim “ili-ili” odlukama, kad bira. Svojom dijalektikom i pjesničkim darom Kjerkegor je htio […]