Tag: Fridrih Niče

Anatomija Fenomena

Nihilizam ili trijumf robova [Tema: Niče]

  Ničeova filozofija (2) Piše: Žil Delez Ali, istorija nam pokazuje čudnu pojavu: reaktivne snage trijumfuju, negacija preovlađuje u volji za moć! Nije reč samo o ljudskoj istoriji, već o istoriji života, istoriji Zemlje barem onako kako je nastanjuje čovek. Svuda vidimo trijumf nekog „ne“ nad onim „da“ , reakcije […]

Anatomija Fenomena

Jedinstvo mišljenja i života [Tema: Niče]

  Ničeova filozofija (1) Piše: Žil Delez Niče je u filozofiju uključio dva izražajna sredstva, aforizam i poemu. Sami ti oblici pretpostavljaju novu zamisao filozofije, novu sliku mislioca i mišljenja. Ideal saznanja, otkriće istine, Niče zamenjuje tumačenjem i vrednovanjem. Prvo cilja na „smisao” neke pojave, uvek parcijalan i fragmentaran; drugo […]