Tag: gnosticizam

Anatomija Fenomena

Magnetska gnoza – Somnambulizam i potraga za apsolutnim znanjem [Tema: Gnosticizam]

En sommeil somnambulique, l’âme franchit toutes les distances, parcourt les siècles et l’espace, possède toutes les verités. Henri Delaage U pripoveci Teofila Gotjea Avatar, objavljenoj 1856, čitamo kako magnetizer Baltazar Šerbono upoznaje svog klijenta, grofa Olafa Labinskog, sa somnambulnom devojkom (Gotje, 1998: 53): […] da vidimo šta kaže ova mlada […]

Anatomija Fenomena

Gnostičko uskrsnuće [Tema: Gnosticizam]

Jedan rukopis star skoro dve hiljade godina početkom aprila je potresao svet. Radi se o Jevanđelju po Judi, tačnije engleskom prevodu gnostičkog spisa na koptskom jeziku, koji je opet preveden sa grčkog originala. Pažnja koju je ovaj drevni tekst izazvao govori nam mnogo i o našem vremenu, a ne samo o davnim kosmogonijskim […]

Anatomija Fenomena

Nepokornost bogumila [Tema: Gnosticizam]

Piše: Žan Lakrijer Putevi gnoze   Čistota planina Optužuju bogate, gnušaju se cara, ismevaju pretpostavljene, osuđuju plemiće, a svim robovima brane da se pokoravaju gospodarima. Kosma Sveštenik, Protiv bogumila   U planinama i šumama Bosne, na hercegovačkim visoravnima, hiljade grobova isklesanih u kamenu, desetine nekropola, katkad izgubljenih u zabitim predelima, […]

Anatomija Fenomena

Videti Boga očima tela [Tema: Gnosticizam]

Piše: Žan Lakrijer Putevi gnoze Protiv koga voditi bitku i na koga jurišati kad nepravda ispunjava vazduh u našim plućima, prostor naših misli i mrtvilo zvezda? Sioran, Kratak pregled raspadanja   SVETSKE LUTALICE Vreme provode ne radeći ništa i spavajući. Timotej, O mesalijanima Počev od IV veka, istorija gnoze menja […]

Anatomija Fenomena

Nemoguće ogledalo [Tema: Gnosticizam]

Piše: Žan Lakrijer Kad Isus siđe u Pakao, grešnici poslušaše njegove reči i biše svi spaseni. Ali sveci, misleći kao i obično da su stavljeni na iskušenje, odbaciše reč Isusovu i biše svi prokleti. Markion, Antiteze   Devijacije, inverzije, spermatolatrijski obredi i magije, bunila, koji su apanaža aleksandrijskih gnostika, ne […]

Anatomija Fenomena

Svaka pobuna, svako osporavanje sveta, svako navodno duhovno ili društveno oslobođenje, da bi bili efikasni moraju da oslobode prvo seks [Tema: Gnosticizam]

Piše: Žan Lakrijer Termin barbelognostici označava, kao što smo rekli, skup sekti koje su morale imati manje-više ista arhetipska ustrojstva i iste običaje. U te sekte, koje Epifanije nabraja, spadali su nikolaiti, fibioniti, stratioti, leviti, borborijani, kodijani, zaheeni i barbeliti. Želeo bih da se zadržim na dvema od njih, borborijanima […]

Anatomija Fenomena

Apsolutno iskustvo [Tema: Gnosticizam]

Gnostici (9) Piše: Žan Lakrijer Najbesmisleniji od svih zakona sveta je onaj koji se usuđuje da kaže: “Ne poželi ženu bližnjega svoga”, jer se time poriče zajedništvo i odlučuje na razdvajanje. Epifan U svojoj knjizi o gnozi, Lajzegang, govoreći o aleksandrijskim sektama i opštem stavu gnostika spram sveta, piše: „…Gađenje […]