Tag: Hulio Kortasar

Anatomija Fenomena

Patinirano vreme [Tema: Kortasar]

Ponekad kad tekst počne da me podilazi kao žmarci, naslućen u nelagodi koja me primiče tastaturi, uporan kao zavisnički crv i na sve potajno spreman, tako ponekad kad sednem pred belinu ekrana, pripalim škiju i kažem sebi da sam glupa – jer što, na kraju krajeva, da pišem tekst, što […]

Anatomija Fenomena

Igra u lavirintu metroa [Tema: Kortasar]

Kortasarova kratka priča Rukopis nađen u džepu štampana je prvi put 1974. kao jedna od osam kratkih priča koje sačinjavaju zbirku Oktaedar. Radnja se bazira na igri koju glavni lik neprestano igra, vozeći se u pariskom metrou – gde pokušava da, poštujući stroga pravila igre, u najvećoj meri zavisna od slučaja odnosno sreće, […]

Anatomija Fenomena

Narativ ljubavi u romanima Hulija Kortasara i Milorada Pavića [Tema: Kortasar]

Junakinja romana zaljubljena u čitaoca! Gde je to bilo?1 Sudeći prema razgovoru sa Anom Šomlom iz 1991. godine, Milorad Pavić nije naročito voleo argentinskog pisca Hulija Kortasara (Julio Cortázar). Svoje čitalačke „naklonosti i nenaklonosti“ Pavić je formulisao pomoću opozicija između autora, koji su piscu bili manje ili više dragi: [V]olim […]

Anatomija Fenomena

Silvija [Tema: Kortasar]

Ko će znati kako je moglo da se završi nešto što nije čak ni počelo, što se krenulo iz sredine i nestalo bez jasnih obrisa, raspršivši se na ivici druge magle, u svakom slučaju treba početi time što mnogi Argentinci provode deo leta u dolinama ispod Liberona, mi veterani ovoga […]