Tag: igračke

Art

Tek će da počne

    Uhode me riječi. Pravog zdravog. Kvare me pomisli, nevinog i čistog. Prljaju me ideje. Slobodnog. Ribe ćute. Kamen. Mrtvaci. I niko ti ne traži da opjevavaš nebo i da ga opljuvavaš. Spusti nišan. Ne moraš da pucaš, samo zapni oroz, naoštri pogled, treniraj oko. Govori mi u kafani, […]

Art

Vrlina

Leksikon kamenovanih riječi – Vrlina Ima je negdje,sakrivena je u nekom, ili je pod nekim kamenom, žive su joj žilice i zjenice, čim razmišljamo o njoj. Najmanje je ima tamo gdje bi trebalo da vlada. U vladi, na primjer. Prognali su je kao divlju zvijer ili gubavca. One koji su […]

Art

Sjećaš li se Onogošta?

Hmelj i željezo i opaki ljudi… Sirovi ukusi možda- grada… Urbana mitologija o uličarima i motoristima i snagatorima i jednom policajcu koji udara umjesto pozdrava… O bokseru koji je nenamjerno nokautirao superteškaša Salihua iz šampionske Prištine… O desnom i lijevom beku FK Sutjeske i krivonogom golgeteru Bursaću i paraderu Janjušu […]

Art

Uzvišeni Milutin

Moj poznanik, zapravo komšija iz trećeg ulaza lamele c, Uzvišeni Milutin, jednom je napisao jednu priču. Niko nikada nije objavio priču koju je jednom napisao Uzvišeni Milutin. Bio je dozlaboga usamljen i dosadan, unjkav i pitom kao stari magarac. Nosio je povazdan tu priču u lijepoj plavoj fascikli sa ukrasnom […]

Art

Rani jadi

  Gospođa majka i gospodin otac umarširali su pognutih glava (savjest je vjerovatno spustila njihova čela), tačno na sveti dan mog rođenja. Majka je dobrodržeća gospođa koja za sobom vucara opojne mirise parfema, dezodoransa i krema, a otac olinjali gospodin bijele kose koji razmišlja o kraju i koncu, ali se […]

Anatomija Fenomena

Pariz

  Oblaci se rasturaju kao ovčice, mlado sunašce blještavilom plavi Pariz. Sjedim u kafeu pod mlazom svjetlosti opijen, umrtvljen. Zvecka led u čaši koju prinosim drhtavom rukom. Žućkasta tečnost pojačava osjećaj tupe mučnine. Tromi pogled luta unaokolo. Muška izbrijana lica umivena svježinom, ženska svjetlucaju pahuljastom nježnošću, miris kafe, kroasana, tople […]

Art

Paganska

  Posljednje noći u predačkoj osredačkoj kući sanjao sam paganske bogove. Na utrini ispod granatog hrasta raste perunika, kopriva, u daljini zaboravljen nasad prezrele pšenice crkava pod bičevima zlokobnog sunca, brzo se navlače oblaci, sa upaljenih polja slapovi pare utiču u razjapljenu čeljust neba, sijev munje, strahovit tresak, ognjeni pijetao […]

Art

Madagaskar

  –Od afričkog roga?—pitao je Neđo Madagaskar. Imao je dugi mantil, sijedu kosu, stari šešir i namračeno lice. –Sjeverno—jedva čujno reče lijepa djevojčica zlatne kose i dubokih očiju. –Zapadno—reče dječak, anđeoski lak, u bijeloj košulji. Neđo Madagaskar je čudno klimao tako da se dječaku učinilo da se glava odvojila od […]

Jasan Pogled

Pisac piše zarivajući pero u sopstveno srce

  Intervju – Boris Jovanović Razgovarao: Ž. Janjušević Tra­ge­di­ja je ži­vot u krup­nom pla­nu, ko­me­di­ja je ži­vot u to­ta­lu – re­kao je svo­je­vre­me­no ču­ve­ni Čar­li Ča­plin. I oči­gled­no, da ovoj Ča­pli­no­voj sen­ten­ci vje­ru­je i Bo­ris Jo­va­no­vić, pi­sac, ko­lum­ni­sta „Da­na”, pro­fe­sor srp­skog je­zi­ka ko­ji je svo­je­vre­me­no da bi od­bra­nio ime i […]