Tag: islam

Notes

Pokoravanje Mišela Uelbeka

Tehnika društvenog ugovora Piše: Dušan Pavlović Zamislite dve zaraćene vojske. Obe su podjednakog vojnog kapaciteta (ljudstvo, naoružanje, transport, sanitet itd.). Jedina razlika je u vojnoj disciplini i hijerarhiji. Prva vojska je liberalizovana. U njoj nema vrhovne komande kojoj svi bezpogovorno moraju da se pokoravaju. Decentralizacija odlučivanja je maksimalna. Svaki vojnik […]

Notes

Magična privlačnost islama

O knjizi Mišela Uelbeka – Pokoravanje Piše: Muharem Bazdulj Sedmog januara ove godine u Parizu je objavljen novi roman Mišela Uelbeka Pokoravanje. Istog tog dana izvršen je teroristički napad na redakciju lista “Šarli ebdo” na naslovnici čijeg se aktuelnog broja nalazi upravo – Mišel Uelbek. Prošlo je već petnaestak godina otkad […]

Jasan Pogled

Još po jednu

Ja odlazim u muslimansku džamiju i u jevrejsku sinagogu i u hrišćansku crkvu i svugdje vidim jedan oltar (Melvana Dželaludin Rumi, persijski mudrac i pjesnik) Ni­je la­ko bi­ti do­bar, moj ze­mlja­če. Da je to la­ko, ja bih re­ci­mo bio Do­bro­sav, Do­bri­vo­je ili Do­bri­ca, ne bih no­sio ovo opa­sno li­je­po ime. […]

Jasan Pogled

Žrtve drugog reda

Piše: Teju Cole Menokio je bio mlinar iz XVI veka koji je živeo na severu Italije. Bio je pismen, samouk i njegov pogled na svet zasnivao se na nekoliko za to vreme neobičnih teoloških uverenja. Verovao je da duša umire sa telom, da je svet nastao iz haosa, a ne ex […]

Jasan Pogled

Razumeti mržnju

Piše: Georg Diez U priči o teroru, strahu i ISIS-u ignorišemo jednu važnu stvar, a to je mržnja prema Zapadu koju ne želimo da razumemo. „Potpuno je nezamislivo to što se mnogi mladi ljudi koji su u Nemačkoj socijalizovani i koji bi trebalo da su naučili nešto o ljudskom dostojanstvu […]