Tag: karlos fuentes

Anatomija Fenomena

Ciklična koncepcija istorije u delu Narandža Karlosa Fuentesa [Tema: Fuentes]

1. Uvod Jedna od najznačajnijih tema celokupnog opusa Karlosa Fuentesa (Carlos Fuentes), meksičkog pisca, jeste istorija. Može se reći da je njegova opsednutost istorijom tolika da se ova tema provlači kroz sva njegova dela. Stoga, predmet ovog rada jeste predstavljanje jedne od ideja koje ovaj meksički glasnogovornik zastupa u pogledu […]

Anatomija Fenomena

Karlos Fuentes i kulturni sinkretizam Latinske Amerike [Tema: Fuentes]

Uvodne napomene Kulturna razuđenost Latinske Amerike čini spoj domorodačkih, kolonijalnih i modernih tekovina, čije jedinstvo počiva na različitosti.To plodno kulturno podneblje, u kome su, osim najčešće spominjanih i istorijski najznačajnijih civilizacija Maja, Asteka i Inka, i mnogi drugi prehispanski narodi, Olmeci, Tolteci, Sapoteci, Ćićimeci, kulture Ćavin, Parakas, Vikus, Moćika, Naska, […]

Notes

Počni od pojedinca, onog najbližeg tebi

Kako je moguće obuhvatiti odjednom sva iskustva jednog izmučenog, poniženog, žudnog čovečanstva? – tako glasi pitanje koje je, sa mladalačkim očajanjem, Dostojevski postavio Visarionu Gregorjeviču Bjelinskom, najvećem ruskom kritičaru tog doba. A njegov odgovor je bio zadivljujuće precizan: počni od pojedinca. Onog najbližeg tebi. S ljubavlju uzmi za ruku poslednjeg […]

Notes

Karlos Fuentes – Ćak mol [Knjiga dana]

  Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije Čista duša Berti Maldonado Mais les manoeuvres inconscientes d’une âme pure sont encore plus singulières que les combinaisons du vice. („Ali nesvesni postupci jedne čiste duše još su čudnovatiji od spoja raznih poroka“, Rejmon Radige, Bal grofa d’Oržea ,prim. prev).   Huane Luise, mislim na […]