Notes

Počni od pojedinca, onog najbližeg tebi

Foto: McKenna Phillips

Kako je moguće obuhvatiti odjednom sva iskustva jednog izmučenog, poniženog, žudnog čovečanstva? – tako glasi pitanje koje je, sa mladalačkim očajanjem, Dostojevski postavio Visarionu Gregorjeviču Bjelinskom, najvećem ruskom kritičaru tog doba. A njegov odgovor je bio zadivljujuće precizan: počni od pojedinca. Onog najbližeg tebi. S ljubavlju uzmi za ruku poslednjeg čoveka, poslednju ženu koju si video, i ugledaćeš kako se u njihovim očima odražavaju sve potrebe, sve nade i sva ljubav celog čovečanstva.

Karlos Fuentes

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.