Tag: Mario Vargas Ljosa

Anatomija Fenomena

Gospođica iz Takne [Tema: Ljosa]

Komad Gospođica iz Takne (La señorita de Tacna) imao je svetsku premijeru u pozorištu „Blanka Podesta” u Buenos Airesu, 27. aprila 1981. godine. Po autorovim rečima, teme ovog komada su porodica, starost, ponos, individualna sudbina; osim toga, ova drama je rezultat piščevog istraživanja kako i zašto nastaje književno delo i […]

Anatomija Fenomena

Keltov san Marija Vargasa Ljose – Vani zora rumeni [Tema: Ljosa]

Keltov san je biografski roman o Rodžeru Kejsmentu, stvarnoj istorijskoj ličnosti. Struktura mu je toliko jednostavna da na prvi pogled najviše podseća na kakav televizijski igrani film “baziran na stvarnim događajima”. Kejsment je osuđen na smrt i u zatvoru čeka eventualno pomilovanje prisećajući se vlastitog života Keltov san (Laguna 2011; sa španskog […]

Jasan Pogled

Mario Vargas Ljosa: Kultura slobode

Piše: Mario Vargas Ljosa Naj­e­fekt­niji argu­menti pro­tiv glo­ba­li­za­cije obično nisu u vezi sa eko­no­mi­jom. Uspe­šniji su napadi koji potegnu soci­jalne i etičke teme, i, nada­sve, kul­turne. Takvi argu­menti izro­nili su iz one gužve u Sije­tlu 1999. godine, a u novije vreme čuli smo nji­hove rezo­nance i u Davosu, Bang­koku i […]