Tag: Markes

Anatomija Fenomena

Pisanje i kazna [Hronike stvaranja]

Kada su Markesa upitali šta mu je u životu najviše nedostajalo, kratko je odgovorio: “Pisac”, misleći, pritom, na osobu koja bi mu pomogla u ispisivanju najobičnijih čestitki ili pisama saučešća. “Ako se jednog dana nađem sa naizgled nerešivom situacijom da napišem priču od petnaestak strana u jednom danu, siguran sam […]

Jasan Pogled

Magični realizam

Mi­nuo je Mar­kes ovim ur­ne­be­snim svi­je­tom. Ur­ne­be­sje i ma­gi­ja nje­go­vih knji­ga po­la­ko gu­bi efe­kat fan­ta­stič­nog i po­sta­je za­pra­vo čist re­a­li­zam. Da­kle, po sve­mu su­de­ći, ve­li­ki Ga­bo gu­bi bit­ku sa ovo­ze­malj­skom fan­ta­zi­jom. Hi­spa­no­a­me­rič­ka ma­gi­ja po­sta­je ma­la na­spram na­šeg i bje­lo­svjet­skog hoh­šta­ple­ra­ja. Svo­jom smr­ću Mar­kes za­po­či­nje svo­ju be­smrt­nost i osta­vlja nas da […]

Notes

Korto Malteze: Junak našeg doba

Želja da se bude beskoristan Hugo Prat, sećanja i razmišljanja Službeni glasnik, Beograd piše: Denis Kuljiš Dva pisca između svjetova: Gabriel Garcia Marquez i Hugo Pratt U Beogradu je kod “Službenog glasnika”, srpske državne izdavačke kuće, izašlo drugo izdanje knjige “Hugo Prat – Želja da se bude beskoristan”. Riječ je […]

Anatomija Fenomena

Makondo [Tema: Imaginarna mjesta]

Kolumbijsko selo koje je u davna vremena osnovao Hoze Arkadio Buendija, čija se beskrajna mašta uvijek pružala dalje od inventivnosti prirode. Njegov osnivač postavio je kuće tako da svaki stanovnik može da dođe do rijeke i zahvati vodu ulažući potpuno jednaki napor kao i njegov susjed, dok su ulice planirane […]