Tag: Marko Aurelije

Anatomija Fenomena, Jasan Pogled

Čistim pogledom posmatraće i zrelu lepotu starice i starca i milinu koja je svojstvena deci [Tema: Marko Aurelije]

2. Treba obratiti pažnju i na pojave koje se javljaju naporedo sa prirodnim pojavama i imaju nešto primamljivo i priviačno u sebi. Na to, na primer, da hleb za vreme pečenja puca na izvesnim mestima i da baš te pukotine, koje ne zavise od hlebareve stručnosti, padaju u oči i […]

Jasan Pogled

Marko Aurelije – Samom sebi (2)

Druga knjiga. 1. U zoru reci samome sebi: Danas ću naići na nametljivog, neblagodarnog, drskog, prepredenog, sklonog klevetama i nedruželjubivog čoveka. Sve te osobine imaju ljudi, jer ne znaju šta je dobro i zlo. Meni, međutim, zato što znam da je suština dobrog u lepom, a suština zla u ružnom, […]

Jasan Pogled

Marko Aurelije – Samom sebi (1)

Amico Romualdo optimo doctissimo Prva knjiga 1. Plemenitost i blagost nasledio sam od svoga dede Vera.[13] 2. Skromnost i muževnost od onoga što se o mome ocu [14] priča i što još sam znam o njemu. 3. Po majci[15] strah božji i darežljivost i ne samo strah od rđavih dela, […]