Tag: Mehmed Paša Sokolović

Notes

Pravda za Velikog vezira

Esej o Mehmed-paši Sokoloviću Ja sam naučio da plivam na Morači, u Podgorici, na mjestu zvanom Pločice, skoro ispod samog Vezirovog mosta. Tu je poslednji veliki buk divlje planinske rijeke koja posle njega naglo gubi snagu, kao da je na ulasku u prašnjavu ravnicu smrtno ranjena, jedva se dovlači do […]

Notes

Vladislav Bajac – Hamam Balkanija

IMPRESIJA – Dobile su ovom plemenitom knjigom slavne Mimarove i Sokolovićeve zadužbine ukrasni ornament i majstorsku pozlatu od vaskrslog poštovanja i divljenja. – Andrićevski je sazdao majstor Bajac sopstvenu zadužbinu i uvrstio sebe u red kalfi obesmrćenih neimara. – Uglačana, precizno srezana i stamena kao kocka granita, ova knjiga postade […]