Tag: Miloš Crnjanski

Anatomija Fenomena

Nađa ili o ljubavi – Crnjanski i Mefistofel (5) [Tema: Crnjanski]

Crnjanski i Mefistofel O skrivenoj figuri Romana o Londonu- 5 Rjepnin i Nađa, kad bi ih detektiv ugledao, simbolizovali bi korespondencije koje postoje između duše i njene sudbine: “na licu njegove žene… zapazio je, odmah, dobrotu duše koja je neprolazna”, koja “privlači i najgoreg čoveka”, dok se na kneževom licu vidi […]

Anatomija Fenomena

O skrivenoj figuri Romana o Londonu – Crnjanski i Mefistofel (1) [Tema: Crnjanski]

O skrivenoj figuri Romana o Londonu Ko je ubio kneza Rjepnina? Sav u magličastim vrtlozima dima iz lule, volšebno se našavši u imaginarnoj kući svog slavnog prethodnika, koji, naravno, “nije, ni postojao”, kao što u njoj “razume se… nikad nije ni stanovao, sem u romanu” (494)[1], detektiv je potpuno zatečen sasvim […]

Anatomija Fenomena

Dva božanstva kojima se klanja njegovo doba su Žena i Priroda [Tema: Crnjanski]

Miloš Crnjanski i Die Pan-Gesellschaften. Pansofija L. Klagesa, teosofija Julijusa i antroposofija R. Štajnera – V dio 5. Severno more ima sjaj utopije i slani ukus nihilizma istovremeno. Na dva često citirana mesta podvlači on svoj pesimistički kredo. Svoj „sumrak idola”. Više ne pita ni za bogove Severa, ni za […]

Anatomija Fenomena

Smrti nema. Ima seoba. [Tema: Crnjanski]

Miloš Crnjanski i Die Pan-Gesellschaften. Pansofija L. Klagesa, teosofija Julijusa i antroposofija R. Štajnera – IV dio 4. I kao što su sholastičari, srednjovekovni „realisti” pripisivali realnost opštim pojmovima, idejama, tako sad i Crnjanski, poput mitologija drevnih doba, stvara bića, i naziva ih, imenuje, kao da su neka živa individua. […]

Anatomija Fenomena

Rađanje melanholije iz duha nihilizma [Tema: Crnjanski]

Miloš Crnjanski i Die Pan-Gesellschaften. Pansofija L. Klagesa, teosofija Julijusa i antroposofija R. Štajnera – III dio 3. Misao Miloša Crnjanskog još uvek mnogima izgleda prevashodno estetski određena. I to u dvostrukom smislu. Zato što se uglavnom odvija kroz tumačenje tuđih književnih i filosofskih ideja i tekstova, i zato što […]

Anatomija Fenomena

Melanholija u delu Miloša Crnjanskog [Tema: Crnjanski]

Opsednutost tugom, taedium vitae, acedija, melanholija, bol, svetski bol, kao oblici srodnog odnosa prema životu – u različitim epohama su bili tumačeni prema vladajućim ideološkim, medicinskim i psihološkim idejama. U staro doba melanholik je smatran jednim od četiri tipa karaktera. Tokom srednjeg veka i renesanse predstavljan je kao pustinjak ili […]