Tag: Miloš Crnjanski

Anatomija Fenomena

Sumatraizam Miloša Crnjanskog u filmovima Andreja Tarkovskog [Tema: Crnjanski]

Začetke sumatraizma u stvaralaštvu Miloša Crnjanskog nalazimo već 1918. godine, kada Crnjanski objavljuje svoju dramu Maska. Iako sumatraizam u ovom dramskom delu nije imenovan tim imenom, već njegove odlike pronalazimo pod odrednicom eterizam, sasvim je jasno da ova dva, po odlikama sinonimna pojma, počivaju na identičnim načelima. Eterizam kao preteču […]

Anatomija Fenomena

Stopama Miloša Crnjanskog: Lament nad Londongradom [Tema: Crnjanski]

Ove godine navršava se pola veka od objavljivanja „Romana o Londonu“, jednog od najznačajnijih dela srpske književnosti. O Crnjanskom u Londonu piše Vesna Goldsvorti, odnedavno članica britanskog Kraljevskog književnog društva, jednog od najuglednijih književnih društava na svetu osnovanom 1821. godine „Teže je pisati na engleskom jeziku nego taj jezik govoriti.  […]

Anatomija Fenomena

Mi smo za smrt! [Tema: Crnjanski]

Priroda i (auto)poetička funkcija Crnjanskovih komentara – III dio I Brankova sudbina se vraćala Crnjanskom kao odjek. Tu je počela igra udvajanja, toliko karakteristična za ovoga pjesnika. Ovim komentarom započinje Crnjanskova slika Prvog svjetskog rata, što bi moralo biti predmet posebnog rada. Mi ćemo ovoga puta slijediti samo poetičke ideje. […]

Anatomija Fenomena

Tronjem u Norveškoj [Tema: Crnjanski]

Tronjem*, na severu Norveške, potpuno je stara slika pristaništa otkuda polaze ribari u Arktik. Jako boja- disana, drvena slagališta ređaju se u luci i izgledaju kao Holandija. Holandsko je i ime varoši. Poslednjih godina u Norveškoj za svaku varoš traže stara, norveška imena. Uspeli su da u prestonici od Kristijanije […]

Anatomija Fenomena

Bio sam lakomislen, kao što samo priliči pesniku, i čvorku [Tema: Crnjanski]

Priroda i (auto)poetička funkcija Crnjanskovih komentara – II dio U komentaru „Crnjanski u Temišvaru“ nalazimo nekoliko momenata važnih za portret umjetnika u mladosti. Saznajemo da je Crnjanski učio „i slikarstvo, privatno kod jednog profesora“, što nije moglo biti bez ljubavi i sklonosti, pa ni bez rezultata: „Moja slika uljana, Jedna […]

Anatomija Fenomena

Putevi pisanja Danila Kiša i Miloša Crnjanskog ukrstili su se više puta, sumatraistički [Tema: Crnjanski]

Nismo znali, a imali smo čedo u daljini „Kako je sve u vezi, na svetu”: Teorija sumatraizma u književnoj praksi – III nastavak Život, literatura… Ta „šifra” je poznata zahvaljujući Danilu Kišu, koga povezuju sa Crnjanskim mnoge sumatraističke veze. Osim onih vidljivih na prvi pogled paralela u životnim putevima (godine […]

Anatomija Fenomena

Crnjanski, albatros nove osjećajnosti [Tema: Crnjanski]

Zamislimo da je Miloš Crnjanski (1893-1977), autor kratkog lirskog romana Dnevnik o Čarnojeviću , francuski, engleski, njemački ili, recimo, ruski pisac. U tom slučaju bio bi predstavljen u svakoj ozbiljnijoj istoriji evropske književnosti 20.vijeka kao nezaobilazno ime međuratne avangarde. Predočavam ovu nadrealnu hipotezu daleko od ikakvog banalnog lamenta nad sudbinom i pozicijom […]