Tag: Miroslav Krleža

Anatomija Fenomena

Ja glumim uzvišenu bludnicu, a vi pjesnike, mislioce, umjetnike, generale [Tema: Krleža]

Februar 1914   II 1914 Hebrejska pentalogija. »Saloma« kao prélude. Flert s jednim prefinjenim Aleksandrijcem, tipičnim predstavnikom helenskog aristokratskog duha (neka vrsta grčkog Baudelairea). Sve što se govori na sceni o religiji isprazno je brbljanje. Bili bi bolji vicevi nego biblijski patos. Snobizam, to je moda vremena: konverzirati o novim […]

Anatomija Fenomena

Ljudska samoća [Tema: Krleža]

Nad ljudskom sudbinom postoji jedna opasna, po opstanak čovjeka sudbonosna snaga, koja djeluje po razorno slijepom zakonu Svemirske Noći, a upravo ona je trajnim izvorom pjesničkih nadahnuća: Zove se Samoća! Beznadna tuga osamljenosti. Zaveden varljivim svjetlom naše svjetiljke, kako može da podnese ubitačno jezivi teret zvijezda na svojim krilima jedan […]

Anatomija Fenomena

Povijest ustanaka [Tema: Krleža]

  Kritička revizija Naučna revizija mnogobrojnih mutnih pojmova i krivih vrijednosti, koja planski normalno ide u okvir univerzitetskog ili akademijskog rada, svrstava se u ovome trenutku, po samoj naravi stvari, između ostalih mnogih zadataka, u dužnost Enciklopedije, koja i u ovom pogledu treba da izvrši pionirski posao, tj, da formulira […]

Anatomija Fenomena

Žene na kiši [Tema: Krleža]

Na Đurđevo godine hiljadu devet stotina i osamnaeste priređuje se dan siročadi. Pretpostavka da je karitativni rad samo palijativni pothvat da se sistem što dulje održi i da se prevrat socijalni odgodi u interesu vladajućih naslaga možda je ispravna kod većih gomila, no što je naša narodna zajednica. Mi, kakvi […]

Anatomija Fenomena

Prolegomena za Enciklopediju Jugoslavije [Tema: Krleža]

U okviru najvećeg masovnog pokreta u našoj historiji, koji je revolucionarnom borbom ostvario principe socijalizma, traže se danas naučna, književna, umjetnička i ideološka ostvarenja, na intelektualnoj podlozi jedne problematike, koja metodički nije ispitana sa stanovišta najelementarnijeg poznavanja intelektualno-moralne, kulturnohistorijske, estetskomorfološke, ekonomske i soeiološke anatomije našega građanskog društva. Elementi kulturne i […]

Anatomija Fenomena

Krug turske magije [Tema: Krleža]

Procjena vlastitih vrijednosti u prostoru i u vremenu treba da postane glavnim motivom enciklopedijskih razmatranja. Paralela između Laže i Paralaže 1834. i Revizora 1836. Njegoševa koncepcija pjesnički odražava u Gorskom vijencu čisto sedamnaesto stoljeće: da su te pjesničke parole mogle da se jave snagom žive pjesničke riječi, dokaz je onog […]