Tag: nacionalizam

Anatomija Fenomena

Kiš o nacionalizmu [Tema: Kiš]

I Moje istraživanje nacionalizma daje osnovu da se integral nacije i sindrom nacionalizma razvojno, konkretno-istorijski i iskustveno rasprave. Zapisivao sam naznake o naciji i nacionalizmu još u vrijeme kada su rijetki, kao Danilo Kiš, svojom misaonom moći i umjetničkom senzibilnošću mogli da naslute, provide pa i najave pošasti nacionalizma. Nacija […]

Notes

Otpor nacionalističkom narativu u djelima Dubravke Ugrešić

Ženski bunt – valovi feminizma Pojam ženskog pisma u literaturi uvijek možemo pronaći okarakterisano kao subjektivno, emocionalno obojeno, ispovjedno, lirično, itd. Upravo ovi pridjevi automatski sugeriraju da sve to zajedno nije dovoljno dobro za već postavljena mjerila u svijetu književnosti i stvaralaštva, pa se zato i navedeni pojam vrlo često […]

Anatomija Fenomena

Čim se umiješaju strah, mržnja, ljubomora i obožavanje moći, osjećaj za stvarnost se rasklima [Tema: Orvel]

Crtice o nacionalizmu – III dio Piše: Džordž Orvel Tri oblika nacionalizma Ispitao sam najbolje što mogu mentalne navike koje su zajedničke svim oblicima nacionalizma. Sad je na redu klasificiranje tih oblika, ali jasno je da se to ne može uraditi na sveobuhvatan način. Nacionalizam je ogromna tema. Svijet muče […]

Anatomija Fenomena

Da li su zvjerstva nacionalizma za osudu i da li su se čak i dogodila, o tome se uvijek odlučivalo u skladu sa političkim sklonostima [Tema: Orvel]

Crtice o nacionalizmu – II dio Piše: Džordž Orvel   Glavne karakteristike nacionalističke misli su sljedeće: Opsesivnost Niti jedan nacionalist gotovo nikad ne razmišlja, govori ili piše o bilo čemu drugom osim o superiornosti svoje vlastite strukture moći. Svakom nacionalistu je teško, ako ne i nemoguće, sakriti svoju odanost. Najmanja […]

Jasan Pogled

Profesionalni sport kao ogledalo anomalija društva

Piše: Ivan Ergić Nekadašnji igrač Juventusa, Basela i Bursaspora, daje svoje viđenje veza između profesionalnog sporta i nacionalizma te uloge sporta kao mehanizma normalizacije agresivne kompetitivnosti kao kapitalističkog društvenog ideala Kada sam u meču Kupa Uefe protiv Širokog Brijega u Bazelu ulazio u igru u drugom poluvremenu, nekoliko hiljada navijača […]

Jasan Pogled

Milan Kangrga – Nacionalizam kao anti-duh

Patriotizam je – usprkos tome što „lijepo zvuči“ na prvi pogled – ipak jedna bitno egocentrična pozicija. Zašto? Upravo zato što već u njegovu pojmu (bitnom određenju!) leži nepoštovanje čovjeka kao čovjeka, pa se poput nacionalizma svodi na puku biologijsku (da ne kažemo „zoologijsku“!) osnovu i bitnu orijentaciju. Nacionalist i […]

Jasan Pogled

Danilo Kiš o nacionalizmu

Nacionalizam je, pre svega, paranoja. Kolektivna i pojedinačna paranoja. Kao kolektivna paranoja, ona je posledica zavisti i straha, a iznad svega posledica gubljenja individualne svesti; te prema tome, kolektivna paranoja i nije ništa drugo od zbir individualnih paranoja doveden do paroksizma. Ako pojedinac, u okviru društvenog projekta, nije u stanju […]