Tag: nacionalizam

Notes

Od nacionalizma do nacionalizama

Skidanje s postolja nacionalnih mitova prijatna je zabava za istoričara, osobito ako je malo sklon zajedljivosti. On, na primer, može da pokaze da je skotski kilt romanticki pronalazak iz devetnaestog stoleća, a nikako svakodnevna odeća sirovih brđana tako živo opisanih u romanima Valtera Skota (Walter Scott); i da Srbi sa […]

Anatomija Fenomena

Kiš o nacionalizmu [Tema: Kiš]

I Moje istraživanje nacionalizma daje osnovu da se integral nacije i sindrom nacionalizma razvojno, konkretno-istorijski i iskustveno rasprave. Zapisivao sam naznake o naciji i nacionalizmu još u vrijeme kada su rijetki, kao Danilo Kiš, svojom misaonom moći i umjetničkom senzibilnošću mogli da naslute, provide pa i najave pošasti nacionalizma. Nacija […]

Anatomija Fenomena

Otpor nacionalističkom narativu u djelima Dubravke Ugrešić [Tema: Dubravka Ugrešić]

Ženski bunt – valovi feminizma Pojam ženskog pisma u literaturi uvijek možemo pronaći okarakterisano kao subjektivno, emocionalno obojeno, ispovjedno, lirično, itd. Upravo ovi pridjevi automatski sugeriraju da sve to zajedno nije dovoljno dobro za već postavljena mjerila u svijetu književnosti i stvaralaštva, pa se zato i navedeni pojam vrlo često […]

Anatomija Fenomena

Čim se umiješaju strah, mržnja, ljubomora i obožavanje moći, osjećaj za stvarnost se rasklima [Tema: Orvel]

Crtice o nacionalizmu – III dio Piše: Džordž Orvel Tri oblika nacionalizma Ispitao sam najbolje što mogu mentalne navike koje su zajedničke svim oblicima nacionalizma. Sad je na redu klasificiranje tih oblika, ali jasno je da se to ne može uraditi na sveobuhvatan način. Nacionalizam je ogromna tema. Svijet muče […]

Anatomija Fenomena

Da li su zvjerstva nacionalizma za osudu i da li su se čak i dogodila, o tome se uvijek odlučivalo u skladu sa političkim sklonostima [Tema: Orvel]

Crtice o nacionalizmu – II dio Piše: Džordž Orvel   Glavne karakteristike nacionalističke misli su sljedeće: Opsesivnost Niti jedan nacionalist gotovo nikad ne razmišlja, govori ili piše o bilo čemu drugom osim o superiornosti svoje vlastite strukture moći. Svakom nacionalistu je teško, ako ne i nemoguće, sakriti svoju odanost. Najmanja […]

Jasan Pogled

Profesionalni sport kao ogledalo anomalija društva

Piše: Ivan Ergić Nekadašnji igrač Juventusa, Basela i Bursaspora, daje svoje viđenje veza između profesionalnog sporta i nacionalizma te uloge sporta kao mehanizma normalizacije agresivne kompetitivnosti kao kapitalističkog društvenog ideala Kada sam u meču Kupa Uefe protiv Širokog Brijega u Bazelu ulazio u igru u drugom poluvremenu, nekoliko hiljada navijača […]

Jasan Pogled

Milan Kangrga – Nacionalizam kao anti-duh

Patriotizam je – usprkos tome što „lijepo zvuči“ na prvi pogled – ipak jedna bitno egocentrična pozicija. Zašto? Upravo zato što već u njegovu pojmu (bitnom određenju!) leži nepoštovanje čovjeka kao čovjeka, pa se poput nacionalizma svodi na puku biologijsku (da ne kažemo „zoologijsku“!) osnovu i bitnu orijentaciju. Nacionalist i […]