Tag: Niče

Notes

Svete lude vs. inventivci mahnitosti – O neubrojivima, vizionarima i genijima

Razlika između ‘ludih’ filozofa i umjetnika te ‘ludih’ znanstvenika kao izumitelja jest razlika između kreativnosti i invencije. Tijekom povijesti prvi su tretirani kao one ničeanski govoreći ‘svete lude’ (Nur Narr! Nur Dichter!) koje žive u svojem svijetu ekscentričnsti i fantazije, bez obziraje li riječ o pjesnicima ili slikarima, glazbenicima, filmskim redateljima, […]

Anatomija Fenomena

Jung o Ničeovom Zaratustri (5) [Tema: Niče]

„Vi nijeste orlovi: (Trebao je reći ja nijesam orao), zato nikad nijeste iskusili sreću od uzbuđenja duha“. Ovaj prevod je očajan. Biti uzbuđen znači biti malo poremećen ili uzrujan, dok njemačko Schrecken zaista znači „užas“. „Uzbuđenje duha“ je oskudno i neadekvatno. Činjenica da je prevodilac izabrao riječ uzbuđenje pokazuje koliko […]