Tag: osho

Jasan Pogled

Iz trenutka u trenutak čovek mora da umire i da se ponovo rađa – Izreke o jogi (28)

Druga sutra: Pogrešno znanje je pogrešno poimanje koje ne odgovara stvarima kakve jesu. Još neke definicije će pomoći razumevanju definicije viparyaye – neispravnog znanja. Pogrešno znanje je netačno shvatanje nečega što ne odgovara stvari kakva ona jeste. Svi mi imamo veliko breme pogrešnog znanja jer pre nego što se susretnemo […]

Jasan Pogled

Čak i u najmračnijoj pećini vi možete znati sebe – Izreke o jogi (27)

Istinito i neistinito znanje Prva sutra: Ispravno znanje ima tri izvora: direktno saznanje, zaključivanje i reči probuđenih ljudi. Pratyakša, direktno saznanje, je prvi izvor istinitog znanja. Direktno saznanje označava susret licem-u-lice, bez ikakvog sredstva, bez ikakvog posrednika. Kada vi znate nešto direktno, saznavalac gleda u znano odmah. Nema nikoga da […]

Jasan Pogled

Postaćete kao mač – Izreke o jogi (20)

I poslednje je pamćenje. Pamćenje je peta modifikacija uma. To takođe može biti korišćeno i zloupotrebljeno. Ako je pamćenje zloupotrebljeno, ono kreira zabunu. Zaista, možete se sećati nečega, ali ne možete biti sigurni da li se to dogodilo na taj način ili nije. Vaše pamćenje nije pouzdano. Možete dodati mnoge […]