Jasan Pogled

Budite pažljivi, svesni svakog pokreta, svakog daha koji uzmete – Izreke o jogi (30)

Foto: Milin John

Četvrta sutra:

Modifikacija uma koja je zasnovana na odsustvu ma kakvog sadržaja u njemu, jeste spavanje.

Ovo je definicija spavanja u dubokom snu, četvrte modifikacije uma, kada ne postoji

sadržaj. Um je uvek sa sadržajem, izuzev dubokog sna bez snova. Nešto je uvek tu. Neka misao se kreće, neka strast se kreće, neka želja se kreće, neko sećanje, neka buduća zamisao, neka reč, nešto se kreće. Nešto se nastavlja neprekidno. Samo kada čvrsto zaspite, u dubokom snu, sadržaji prestaju. Um iščezava, a vi ste u sebi bez ikakvog sadržaja.

Ovo treba zapamtiti jer će takvo biti takođe stanje samadhija, samo s jednom razlikom: vi ćete biti svesni. U dubokom snu, vi ste nesvesni, um odlazi potpuno u nepostojanje. Vi ste sami, ostali ste sami – nema misli, samo vaše biće. Ali niste svesni. Um nije tu da vam smeta, ali vi niste svesni, budni. Inače spavanje može biti prosvetljenje. Besadržajna svest je tu, ali svesnost nije aktuelna, budna. Ona je skrivena – baš kao seme. U samadhiju seme je niklo, svest postaje aktuelna, budna. A kada je svesnost aktuelna i budna a nema sadržaja, to je cilj. Spavanje sa svešću je cilj.

Ovo je četvrta modifikacija uma – dubok san. Ali taj cilj, spavanje sa svesnošću, nije modifikacija uma, to je izvan uma. Svest je iza uma. Ako možete spojiti spavanje bez snova i svesnost zajedno, vi ste postali prosvetljeni. Međutim to je teško, jer i kada smo budni tokom dana mi nismo svesni. Čak i kada smo budni na javi, mi nismo budni. Reč je netačna. Kada spavamo, kako možemo biti budni? Kada smo budni mi nismo probuđeni.

Stoga morate početi na javi, kada ste budni po danu. Morate biti više probuđeni, više i

više, jače probuđeni. Onda treba da pokušate sa snovima, dok sanjate morate biti budni. Samo ako uspete sa budnim stanjem, na javi, zatim sa stanjem sanjanja, onda ćete moći da uspete sa trećim stanjem dubokog sna bez snova.

Pokušajte prvo s budnošću na ulici. Probajte da budete budni. Samo ne hodajte uvek automatski, mehanički. Budite pažljivi, svesni svakog pokreta, svakog daha koji uzmete.

Izdahnite, udahnite – budite budni. Svakog pokreta očiju koji načinite, svake osobe u koju pogledate, budite svesni. Sve što radite, budite budni i radite to sa svesnošću.

A onda tokom noći, dok se uspavljujete, pokušajte da ostanete budni. Poslednja faza dana će prolaziti, sećanja će ploviti. Ostanite budni, i pokušajte da se uspavate sa budnošću.

To će biti teško, ali ako pokušate, unutar nekoliko sedmica, imaćete kratko iskustvo: vi ste uspavani i budni. Makar za jedan trenutak, a to je tako lepo, tako ispunjeno blaženstvom, da nikada nećete opet biti isti.

A onda više nećete govoriti da je spavanje samo gubljenje vremena. To može postati najdragocenija sadhana, jer kada budno stanje odlazi i spavanje započne, postoji promena, promena brzine unutra. To je baš kao promena brzine u autu. Kada menjate brzinu od jedne do druge, za jedan trenutak, između te dve brzine, postoji neutralan hod, nema zupčanika. Taj trenutak neutralnosti je vrlo značajan.

Isto se događa u umu. Kada se od budnog stanja krećete prema spavanju, postoji trenutak kada ste niti budni niti uspavani. U tom trenutku ne rade zupčanici, mehanizam ne funkcioniše. Vaša automatska ličnost je poništena u tom trenutku. U tom trenutku vaše stare navike neće vas prisiljavati na određene obrasce. U tom trenutku možete pobeći i postati budni.

Ovaj trenutak se u Indiji nazivao sandhya, trenutak između. Postoje dve sandhye, dva među-momenta: jedan uveče kada idete od budnosti do spavanja, a drugi ujutru kada se opet krećete od spavanja do budnosti. Ova dva trenutka hindusi su nazvali trenucima molitve, sandhyaka – period između jer onda vaša ličnost nije tu za jedan trenutak. U tom jednom trenutku vi ste čisti, bezazleni. Ako u tom trenutku možete postati svesni, ceo vaš život će se promeniti. Postavili ste osnovu za preobražaj.

Zatim pokušajte da u stanju sanjanja budete budni. Postoje metode kako da budete budni u stanju sanjanja. Uradite jednu stvar, ako želite da pokušate… Prvo pokušajte u budnosti, onda ćete moći da uspete u sanjanju. Jer sanjanje je dublje, veći napor će biti potreban. I teško je takođe, jer šta da se radi u snu i kako to da se radi?

Za sanjanje Gurđijev je razvio lepu metodu. To je jedna od tibetanskih metoda, a tibetanski tragaoci su vrlo duboko istraživali svet snova. Metoda je: za vreme padanja u san pokušavate da zapamtite jednu stvar, bilo koju stvar, samo cvet ruže. Samo vizualizujte ružin cvet. Nastavite da razmišljate da ćete videti to u snu. Vizualizujte to i nastavite da mislite o tome u snu, šta god da sanjate, ružin cvet mora biti prisutan. Vizualizujte njene boje, njen miris – sve. Osećajte je tako da postane živa u vama. I sa tom ružom, padnite u san, zaspite.

Za nekoliko dana uspećete da unesete cvet u svoj san. Ovo je veliki uspeh jer sada ste stvorili barem deo sna. Sada ste majstor. Barem je došao jedan deo sna, cvet. Onog momenta kada vidite cvet, vi ćete se odmah setiti da je to san.

Ništa drugo nije potrebno. Cvet i “ovo je san” postali su spojeni jer ste stvorili cvet u snu. I mislili ste neprekidno da se taj cvet pojavi u snu, i cvet se pojavio. Odmah ćete prepoznati da je to san, i čitav kvalitet sanjanja će se promeniti, sanjani cvet i sve oko sanjanja. Postali ste budni.

Onda možete uživati u snu na nov način, baš kao u filmu, ako želite da zaustavite sanjanje jednostavno ga možete zaustaviti, odložiti. Ali za to će trebati više vremena i više prakse. Onda možete kreirati svoje vlastite snove. Nije potrebno da budete žrtva snova.

Možete stvoriti svoje vlastite snove; možete živeti svoje vlastite snove. Možete imati temu upravo pre nego što se uspavate; možete režirati svoje snove kao filmski režiser. I možete kreirati temu iz njih.

Tibetanci su koristili kreirane snove, jer kroz kreiranje sna možete potpuno promeniti vaš um, njegovu strukturu. A kada uspete u snovima, onda možete uspeti u dubokom snu bez snova. Ali za dubok san ne postoji tehnika, jer tamo nema sadržaja. Tehnika može delovati samo sa sadržajem. Zato ako nema sadržaja, nijedna tehnika ne može pomoći. Ali kroz sanjanje vi ćete naučiti sa budete svesni, a ta svesnost se može preneti u dubok san bez snova.

Osho

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.