Tag: patanjđali

Jasan Pogled

Potpuni napor ili predanost – Izreke o jogi (72)

Poglavlje 3 POTPUNI NAPOR ILI PREDANOST Izlaganje 3. januara 1975. u Buddha dvorani. I, 21: tivrasamveganamasannah. Onima koji žarko žele [asamprajnatasamadhi] je na domaku. I, 22: mrdumadhyadhimatratvat tato ‘pi višešah. Postoji nadalje [u relaciji jogin – samadhi pedagoški relevantna] razlika [s obzirom na činjenicu] nedovoljnosti, odmerenosti ili prekomernosti [joginove motivacije]. […]

Jasan Pogled

Privlačnost napornog – Izreke o jogi (66)

131 Poglavlje 2 PRIVLAČNOST NAPORNOG Izlaganje 2. januara 1975. u Buddha dvorani. Prvo pitanje: Ono što ste govorili o Heraklitu, Hristu i Zenu izgleda slično učenjima dečjeg vrtića u poređenju sa Patanjđalijem. Heraklit, Hrist i Zen čine da završni korak izgleda blizak; Patanjđali čini da čak i prvi korak izgleda […]