Tag: patanjđali

Jasan Pogled

Privlačnost napornog – Izreke o jogi (66)

131 Poglavlje 2 PRIVLAČNOST NAPORNOG Izlaganje 2. januara 1975. u Buddha dvorani. Prvo pitanje: Ono što ste govorili o Heraklitu, Hristu i Zenu izgleda slično učenjima dečjeg vrtića u poređenju sa Patanjđalijem. Heraklit, Hrist i Zen čine da završni korak izgleda blizak; Patanjđali čini da čak i prvi korak izgleda […]

Jasan Pogled

Poverenje, beskonačna energija, trud, potpuno samoprisećanje, neispitujući um i plamen razumevanja – Izreke o jogi (65)

A sada nekoliko stvari. Ako je potrebna čitava vaša energija, seks automatski nestaje jer nemate energiju za gubljenje. Brahmacharya za Patanjđalija nije disciplina, to je posledica. Vi uložite svoju čitavu energiju, stoga nemate nikakvu energiju za seks. To se dešava u običnom životu takođe. Možete videti velikog slikara: on potpuno […]

Jasan Pogled

Poverenje je ljubav – Izreke o jogi (64)

Majstor i sledbenik su u ljubavnom odnosu, u najvišoj ljubavi koja je moguća. Dok takav uzajamni odnos ne postoji, ne možete rasti. Patanjđali kaže: “Prvo je poverenje – šraddha – drugo je energija – napor.” Čitava vaša energija treba da bude uvedena unutra, samo njen deo neće delovati. Ako pristupite […]

Jasan Pogled

On je postao svedok sveta – Izreke o jogi (62)

U asamprađnata samadhiju prestaju sve mentalne aktivnosti, a um jedino zadržava neispoljene utiske. Videhe i prakrti-laye postižu asamprađnata samadhi jer su prestali da identifikuju sebe sa svojim telima u svojim prethodnim životima. Oni se ponovo rađaju zato što je ostalo seme želje. Čak i Buda je rođen. U njegovom prošlom […]

Jasan Pogled

Posle određenog razdoblja vama je takođe dosadno čak i sa cvećem – Izreke o jogi (61)

U asamprađnata samadhiju prestaju sve mentalne aktivnosti, a um jedino zadržava neispoljene utiske Samprađnata samadhi je prvi korak. Ispravno mišljenje, ispravno razumevanje, stanje blaženstva, odsjaj blaženstva, letimično sagledavanje, i osećanje jesam-stva – čisto jednostavno postojanje bez ikakvog ega u sebi – ovo vodi do asamprađnata samadhija. Prvi je čistota; drugi […]