Tag: Pariz

Anatomija Fenomena

Pariz

  Oblaci se rasturaju kao ovčice, mlado sunašce blještavilom plavi Pariz. Sjedim u kafeu pod mlazom svjetlosti opijen, umrtvljen. Zvecka led u čaši koju prinosim drhtavom rukom. Žućkasta tečnost pojačava osjećaj tupe mučnine. Tromi pogled luta unaokolo. Muška izbrijana lica umivena svježinom, ženska svjetlucaju pahuljastom nježnošću, miris kafe, kroasana, tople […]

Jasan Pogled

Cvijeće zla

Ta­ko ti je to, ze­mlja­če, za­že­liš da opje­vaš gor­sku lje­po­tu u je­se­njem va­tro­me­tu, po­že­liš da se zdi­viš gor­štač­koj zdra­voj sna­zi i či­stom ži­vo­tu, za­u­miš da u her­ba­ri­ju­mu du­še po­hra­niš la­ti­cu Ivan-be­go­ve ru­že što je iz­ni­kla ne­gdje u mo­rač­kim pla­ni­na­ma, oza­riš se do­bro­tom lju­di ko­jih još uvi­jek ima i ko­jih će […]

Jasan Pogled

Izvinjavamo se

Piše: Roua Naboulsi Dakle, moji osjećaji su me natjerali na pisanje do sada najdužeg Facebook statusa. Evo ga, sažetog onoliko koliko sam to bila u stanju. Ono što se sinoć dogodilo u Parizu je užasno. Ostala sam do kasno nakon vijesti u nevjerici, i žao mi je svakog ko je […]

Anatomija Fenomena

Danilo Kiš između poetike i politike (2) – Dobrovoljno progonstvo [Tema: Kiš]

Između poetike i politike (Between Poetics and Politics) Međunarodni skup pisaca (International meeting of writers) Beograd, 15-17. jun 2005. godine Centar za kulturnu dekontaminaciju Priredila Mirjana Miočinović u saradnji sa Vladimirom Tupanjcem i Aleksandrom Savanović II dio Dobrovoljno progonstvo Vladimir Arsenijević: Sa moje desne strane je Igor Štiks, mladi književnik […]